01 Feabhra 2008: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon maoiniú €845,000 breise

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuil ¤845,000 breise leithdháilte aici mar dheontais ar 27 eagraíochtaí a bhfuil maoiniú faighte cheana acu le haghaidh 2008.

Ligfidh na hacmhainní breise do na heagraíochtaí iad féin a fhorbairt agus a neartú agus beidh siad in ann deiseanna nua a chur chun cinn chomh maith. Ina theannta sin cuirfidh sé ar a gcumas pleanáil agus margaíocht a dhéanamh, rud a chabhróidh le lucht éisteachta a mhéadú.

Ba é a dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon:  "Mar thoradh ar an maoiniú breise seo d'éirigh leis an gComhairle Ealaíon roinnt tiomantas ó thaobh beartais de atá aici cheana a fhorbairt, lena n-áirítear na hEalaíona Traidisiúnta, Bailé agus Ceoldráma. Chomh maith leis sin bhíomar in ann maoiniú breise a thabhairt d'eagraíochtaí a raibh a lean agus a gclár le haghaidh 2008 ag brath ar mhéadú.  Tá aiféala orainn nárbh fhéidir linn tacaíocht a chur ar fáil d'eagraíochta eile taobh istigh de na hacmhainní a bhí ar fáil dúinn, ach ní mór dúinn leithdháileadh a dhéanamh taobh istigh dár mbuiséad iomlán."
 
Nóta eagarthóra: Tá liosta iomlán de na heagraíochtaí a bheidh ag fáil maoiniú breise thíos:

TitleTitleTitleTitle
Eagraíocht      Tiomantas bunaidh le haghaidh 2008(€)     Méadú   (€)Táille (€)
Ballet Ireland235,00022,000257,000
Children's Books Ireland205,24930,000235,249
Cork City Ballet97,0009,000106,000
Create256,43210,000266,432
Druid Theatre Company847,54020,000867,540
Éigse, Carlow132,00012,000144,000
EV+A242,9904,000246,990
Filmbase299,86065,000364,860
Comhairle Contae Fhine Ghall15,00015,00030,000
Fishamble Theatre Company263,67030,000293,670
Gallery of Photography220,00030,000250,000
Ionad Ealaíon na Gaillimhe357,7648,000365,764
Féile Ealaíon na Gaillimhe548,02025,000573,020
Graffiti Theatre Company260,00033,000293,000
Malartán Litríochta Éireann262,27035,000297,270
Irish Chamber Orchestra 1,168,42020,0001,188,420
Irish National Youth Ballet59,0009,00068,000
Taisce Cheol Dúchais Éireann630,74050,000680,740
KCAT42,00010,00052,000
Kilkenny Arts Centre451,85825,000476,858
Na Píobairí Uilleann372,24025,000397,240
National Association of Youth Drama253,33030,000283,330
Projects Arts Centre858,22025,000883,220
Second Age Theatre Company227,48065,000292,480
Spraoi315,3708,000323,370
Temple Bar Gallery & Studios350,00030,000380,000
Wexford Opera Festival1,189,000200,0001,389,000
Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)