13 Feabhra 2008: D'fhógair An Chomhairle Ealaíon & RTÉ an dara RTÉ DANCE ON THE BOX

Tar éis chomh maith is a d'éirigh leis an seoladh i 2006, tá áthas ar an gComhairle Ealaíon agus RTÉ an dara babhta de RTÉ Dance on the Box a fhógairt.   Ciallaíonn maoiniú breise ón dá eagraíocht go mbeidh níos mó ná 25% den bhuiséad ar fáil do gach scannán a dhéantar a choimisiúnú. 

Tá an Chomhairle Ealaíon agus RTÉ ag iarraidh ar ealaíontóirí scannánaíochta agus rince a gcuid scileanna a thabhairt le chéile, agus comhoibriú chun ceithre gearrscannán rince a chruthú, a thaispeánfar den chéad uair ar theilifís RTÉ le linn Féile Rince Bhaile Átha Cliath 2008 (17 Aibreán go dtí 3 Bealtaine).

Tá sí mar aidhm ag an scéim deis comhoibrithe a chur ar fáil do chóragrafóirí agus scannánóirí, leanúint le cultúr rince a fhorbairt ar scannán in Éirinn agus lucht féachana a bhunú do shaothar rince-bhunaithe ar teilifís.  De thoradh an bhabhta tionscnaimh, rinneadh ceithre scannán a thionscnamh a shroich lucht féachana teilifíse náisiúnta de 600,000 agus a taispeánadh in os cionn tríocha féile scannán san Afraic, san Astráil, san Eoraip, i Meiriceá Theas agus in SAM.  

Dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon 'Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon an deis comhoibríoch seo a thairiscint d'ealaíontóirí scannán agus rince, i gcomhpháirtíocht le RTÉ.   Cuireann an scéim deis ar fáil i gcomhair cruthú na saothar nua samhlaíocha rince ar scannán agus tugann sí lucht féachana forleathan dóibh trí chraoladh tiomanta ar theilifís RTÉ.’

Deir David McKenna, Léiritheoir Feidhmiúcháin na Teilifíse RTÉ ar Na hEalaíona agus Trasmheáin, ‘Léirigh rath RTÉ Dance On The Box lenár lucht féachana i 2006 go bhfuil lucht féachana teilifíse atá díograiseach faoin rince comhaimseartha in Éirinn.   Táimid fíor-shásta tabhairt chun an urláir in athuair i 2008 lenár bpáirtithe An Chomhairle Ealaíon, don rannpháirtíocht theilifíse seo i bhFéile Rince Bhaile Átha Cliath.’ 

I 2008, déanfar suas le ceithre scannán a choimisiúnú.   Mairfidh gach clár idir ceithre agus sé nóiméad agus ní bheidh an buiséad níos airde ná €23,000.  Córagrafaíocht agus treoir bhunúil a theastaíonn, seachas saothair atá ann cheana a athmhúnlú.  

Beidh an Chomhairle Ealaíon agus RTÉ sa tóir ar thionscadail a chuimsíonn scannánóirí agus córagrafóirí le mianach caighdeáin mhaith agus cruthaitheachta i léiriú scannán/teilifíse, faoi seach.   Tá sé ar cheann de thosaíochtaí na scéime go rachadh an saothar i ngleic le lucht féachana teilifíse le linn buaic-uaire ar shlí a dtarraingeoidh aird ar ealaíontóirí a chónaíonn in Éirinn.

Is é an spriocdháta chun na hiarratais a fháil ná 5in ar an Aoine, 7 Márta 2008.  Tá uainiú an bhabhta ann chun craoladh na scannán ar RTÉ a éascú le linn Féile Rince Bhaile Átha Cliath.

Tá RTÉ Dance on the Box riartha ag Filmbase, ar son na Comhairle Ealaíon agus RTÉ.   Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ó Clare Creely ag Filmbase: t + 353 1 679 6716 agus r-phost: admin@filmbase.ie

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)