06 Nollaig 2007: Ráiteas le Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon.

Ráiteas le Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon.


Fáiltím roimh leithdháileadh an lae inniu don Chomhairle Ealaíon.  Táim sásta leis an toradh, go háirithe ag glacadh le staid an airgeadais phoiblí reatha.  Gabhaim comhghairdeas leis an Aire Brennan as ucht tiomantas suntasach reatha an Rialtais a chothabháil maidir le cúrsaí ealaíon.  Tá an Chomhairle Ealaíon ag súil le hoibriú i dteannta an Aire chun tógáil ar sholáthar na bliana seo.  

Tá méaduithe seasmhacha feicthe ag na healaíona thar tréimhse blianta, agus cuirtear fíor-fháilte roimhe seo.  Beidh an Chomhairle Ealaíon ag leanúint lena cuid oibre chun leithdháileadh os cionn 100m a bhaint amach do chúrsaí ealaíon go bliantúil.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)