18 Nollaig 2007: Fáiltiú do chomhaltaí nua Aosdána arna óstáil ag an gComhairle Ealaíon

D'óstáil an Chomhairle Ealaíon fáiltiú do chomhaltaí nuathofa Aosdána sa bhliain 2007. 

Bhunaigh an Chomhairle Ealaíon Aosdána sa bhliain 1981 chun ómós a thabhairt d'ealaíontóirí a bhfuil saothar suaithinseach déanta acu sna healaíona in Éirinn, agus chun na baill a spreagadh agus cabhrú leo chun iomlán a ndúthrachta a chaitheamh lena n-ealaíona.  Ba iad a gcomhghleacaithe féín a d'ainmnigh agus a thogh comhaltaí nua Aosdána. Breathnaítear ar bhallraíocht mar ómós mór i measc ealaíontóirí na hÉireann.
 
Tá an tacaíocht a thugann sí d'Aosdána ina cuid de ghealltanas leanúnach na Comhairle Ealaíon chun an ealaíontóra aonair agus dearbhaíonn sé go bhfuil ealaíontóirí ag croílár fhís na Comhairle Ealaíon do na hEalaíona.

Tugann fáiltiú na gcomhaltaí nua deis aitheantas a thabhairt don pháirt iontach a ghlacann ealaíontóirí na hÉireann i sochaí na hÉireann trína gcuid oibre sa bhaile agus go hidirnáisiúnta agus luach saothair a thabhairt dó sin.

Ag an bhfáiltiú, dúirt Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Smaoineamh a bhaineann le hÉirinn amháin atá in Aosdána agus tá ag éirí thar barr leis sna 26 bliain ó bunaíodh é mar ghníomh fadbhreathnaitheach de chuid an Rialtais. Toisc go bhfuil sé ann agus go bhfuil ag éirí leis fós, tugtar an teachtaireacht don domhan gur tír í seo atá dáiríre i dtaobh a cuid ealaíontóirí agus a bhíonn ag iarraidh ómós a thabhairt dóibh siúd i measc phobal na n-ealaíon a bhfuil éachtaí eisceachtúla bainte amach acu. Tá a fhios agam freisin go bhfuil an-mheas ar Aosdána go hidirnáisiúnta, breathnaítear air mar chomhartha gur tábhachtach le  hÉirinn na healaíona daonna agus an pháirt fhíorluachmhar a ghlacann siad le forbairt sochaí sibhialta. Ar an ábhar sin is amhlaidh nach bhfuiltear ag déanamh áibhéilr nuair a deirtear go bhfuil Éire chun tosaigh sa domhan."


I láthair ag an bhfáiltiú, a réachtáladh in áitreabh na Comhairle Ealaíon i gCearnóg Mhuirfean, bhí Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Mary Cloake agus Cláraitheoir Aosdána, Toby Dennett i dteannta leis na comhaltaí nuathofa: David Bolger, Córagrafaíocht; Eamon Colman, Na hAmharcealaíona; Cindy Cummings, Córagrafaíocht; Shane de Blacam, Ailtireacht, Brian Henderson, Na hAmarcealaíona; Bernadette Kiely, Na hAmharcealaíona; Trevor Knight, Ceol; John McLachlan, Ceol; Ciaran O' Driscoll, Litríocht; Paul Mosse, Na hAmharcealaíona;  Vivienne Dick, Na hAmharcealaíona; Kerry Hardie, Litríocht; Pat Harris, Na hAmharcealaíona agus Donal O' Kelly, Litríocht. 

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)