24 Eanáir 2008: An Chomhairle Ealaíon ina hóstach ar fháiltiú chun The Poet's Chair a sheoladh

Bhí an Chomhairle Ealaíon ina hóstach ar fháiltiú tráthnóna inniu (Déardaoin) chun The Poet's Chair a sheoladh, leabhar a dhéanann ceiliúradh ar an gcéad naoi mbliana de Chathaoir Filíochta na hÉireann.

Is éard atá sa leabhar ná aistí leis na triúr filí ar bronnadh  Cathaoir Filíochta na hÉireann orthu roimhe seo, John Montague, Nuala Ní Dhomhnaill agus Paul Durcan, a bhí ar fad i láthair. Bhí Michael Longley, an ceathrú Cathaoirleach, a ceapadh le déanaí, i láthair chomh maith. Ba é Seamus Heaney,  buaiteoir na duaise Nobel, a chum brollach an leabhair.

Bhunaigh An Chomhairle Ealaíon, Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, Coláiste na Trionóide, Baile Átha Cliath, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste agus An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath Cathaoirleacht Filíochta na hÉireann mar cheiliúradh ar an méid suntasach a chuir filí na hÉireann le saol na litríochta.

Ag labhairt le linn na hócáide, dúirt Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Tá Cathaoir Filíochta na hÉireann anois mar chuid lárnach de shaol liteartha na tíre, agus mar sin tar sé thar a bheith tráthúil a céad naoi mbliana a cheiliúradh leis an  bhfoilseachán iontach seo ón  Lilliput Press. Thar ceann na Comhairle Ealaíon, cuireann sé áthas mór orm gach rath a ghuí ar an leabhar."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)