29 Eanáir 2008: Seolann an Chomhairle Ealaíon agus RTE CD le Raymond Deane

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon agus RTÉ taifeadadh tráchtála nua de shaothair cheolfhoirneacha le Raymond Deane a sheoladh, seinnte ag Ceolfhoireann Náisiúnta RTÉ faoina stiúrthóir Gerhard Markson, agus le Christine Pryn mar aonréadaí inti. 

Is é seo an chéad cheirnín i sraith de dheich gcinn a dhéanfaidh Grúpaí Seanma RTE a tháirgeadh agus a dháileadh le linn comhaontaithe cúig bliana closfhoilsitheoireachta idir an Chomhairle Ealaíon agus RTÉ.  Leanann sé seo an comhoibriú a tharla i 2005 nuair a cuireadh amach ceoldráma Gerald Barry The Bitter Tears of Petra von Kant.

Dúirt an cumadóir, Raymond Deane:  "Cúis áthais dom go mbeidh an pobal in ann teacht go héasca ar na trí shaothar seo, óir cuimsíonn siad an chuid is mó dá bhfuil foghlamtha agam faoi chumadóireacht i mo shaol go dtí seo."

Dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon:  "Tá sé riachtanach go ndéanfaí ceol chumadóirí a sheinm agus a thaifeadadh.    Tá áthas orainn go mbeidh muid ag obair i gcomhpháirtíocht le RTÉ le cinntiú go ndéanfar saothar na gcumadóirí Éireannacha a thaifeadadh agus a dháileadh chomh forleathan agus is féidir." 

Dúirt Séamus Crimmins, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Ghrúpaí Seanma RTÉ: "Is deis spreagúil do RTÉ an comhoibriú seo a ligfidh dó a thiomantas reatha do shaothar na gcumadóirí Éireannacha a leathnú amach trí ceol nua a choimisiúnú, a sheinm agus a chraoladh.    Táimid ag tnúth le bheith ag obair le chéile leis an gComhairle Ealaíon le cinntiú go dtabharfar aitheantas agus dáileadh láidir go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta do na taifeadtaí seo." 

Choimisiúnaigh RTÉ na trí shaothar ceoil ar an ndiosca seo agus rinne Ceolfhoireann Náisiúnta RTÉ an chéad taibhiú i 2000, (Ripieno), 2003 (Violin Concerto) agus 2005 (Samara), mar chuid de Shuibscríbhinní Séasúir na ceolfhoirne.  Bhí Ripieno, an saothar is mó ar an ndiosca, ar cheann de dheich saothar a moladh le haghaidh craolta ag an eagraíocht chlúiteach, International Rostrum of Composers, i mí an Mheithimh 2000. 

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)