04 Nollaig 2007: Ócáid fáiltithe ag an gComhairle Ealaíon chun ceiliúradh a dhéanamh ar sheoladh oifigiúil Dhámhachta

Rinne An Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann fáiltiú a óstáil inniu chun ceiliúradh a dhéanamh ar sheoladh Dhámhachtain na nAmharcealaíon a Fheighleofar. 

Is tionscnamh é Dámhachtain na nAmharcealaíon a Fheighleofar de Choiste Thuaidh/Theas na Comhairle Ealaíon agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann i gcomhpháirt le Gailearaí Dhúghlas de hÍde, Baile Átha Cliath agus Void, Doire.  Tá an comhoibriú idir an dá Chomhairle ar an dámhachtain seo deartha chun caidrimh thraschultúrtha a spreagadh, trí shaothar a chur ar taispeáint ar dhá thaobh na teorann.

Ag labhairt di ag an ócáid inniu, dúirt Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon: "Is fíor a rá go n-eascraíonn ár gcomhobair ón bhfíric nach gcuireann teorainneacha polaitiúla srian ar chúrsaí ealaíne, ach go bhfuil sé go hiomlán uilíoch ó thaobh nádúir, agus mar chomharsana ar an oileán beag seo go bhfuil go leor le baint amach againn trí chomhoibriú ar thionscadail ina bhfeicimid comhleas straitéiseach".

Ag labhairt ag an ócáid chomh maith, dúirt Philip Hammond Stiúrthóir um Thacaíocht Ealaíon, Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann: "Caithfidh mé comhghairdeas a ghabháil leis an gceathrar a bhain amach an dámhachtain seo. Déanann caighdeán agus rogha iontach na hoibre atá againn, atreisiú ar an tallan iontach atá againn ar oileán na hÉireann. Tugann na taispeántais seo deis iontach don phobal le breathnú ar chleachtas ealaíon nuálaíoch agus bríomhar ar fud na hÉireann."

Tá an taispeántas seo, faoi threoir an ealaíontóra Mike Nelson a ainmníodh do dhámhachtain chlúiteach Turner, deartha chun cur ar chumas na n-ealaíontóirí roghnaithe saothar maighdeogach a chur le chéile, a chuirfidh a gcuid cleachtais féin chun cinn.  Is iad buaiteoirí dhámhachtain na bliana seo, mar a fógraíodh i mí an Mheithimh ná, Brendan Earley, Bea McMahon, Conor McFeeley agus Factotum. 

Osclaíonn an chéad taispeántas anocht i nGailearaí Dhúghlas de hÍde leis an ealaíontóir as Tuaisceart Éireann, Conor McFeely.  Déanfaidh Factotum, ó Thuaisceart Éireann chomh maith, scannán a thaispeáint i mí an Mhárta i mBaile Átha Cliath agus Doire.  Fógrófar ionad dó seo in am is i dtráth.

Leanfaidh an dara taispeántas ón 15 Eanáir go dtí an 15 Feabhra i Void, Doire le Bea McMahon agus Brendan Earley.  Beidh taispeántas ansin ag McMahon agus Earley i nGailearaí Dhúghlas de hÍde, Baile Átha Cliath ón 13 Márta go dtí an 10 Aibreán 2008. 

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)