06 Mí na Samhna 2007: Tuairiscíonn an Chomhairle Ealaíon go bhfuil an t-éileamh ar mhaoiniú is airde riamh ann ó earnáil n

Tuairiscíonn an Chomhairle Ealaíon go bhfuil an t-éileamh ar mhaoiniú is airde riamh ann ó earnáil na n-ealaíon

Tuairiscíonn an Chomhairle Ealaíon, gníomhaireacht Rialtas na hÉireann ar son fhorbairt na n-ealaíon, go bhfuil éileamh  os cionn €130 milliún ann i gcomhair na bliana 2008, €60 milliún thar an méid a bhí ar fáil don Chomhairle chun deontais a thabhairt i 2007. Tá iarratais ar mhaoiniú faighte ó gach contae in Éirinn.

Thar na cláir mhaoinithe ar fad atá againn, tá níos mó ná 1700 iarratais dhifriúla faighte againn ag lorg níos mó ná €130 Milliún. Ag labhairt di ag preasócáid inniu chun na staitisticí a fhógairt, dúirt Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, "Thar an trí phríomhshraith maoinithe atá againn d'eagraíochtaí, lena n-áirítear Eagraíochtaí a Fhaigheann Maoiniú Rialta, Deontais do Chláir Bhliantúla agus Maoiniú Bliantúil, tá 384 iarratas faighte againn ag lorg níos mó ná €84 milliún." Tagann na hiarratais seo ó na príomhfhéilte, ionaid tionóil, eagraíochtaí acmhainne agus compántais léiriúcháin thar na foirmeacha ealaíne ar fad.

301 iarratas faighte ag an gComhairle Ealaíon freisin ó fhéilte beaga agus iad ag iarraidh  beagnach €3 mhilliún. Tá 250 iarratas faighte do na Tionscadail: Dámhachtainí Aonuaire agus níos mó ná €10 milliún ag teastáil uathu. Anuas ar seo, d'iarr 34 údarás áitiúil ar fud na tíre agus Údarás na Gaeltachta níos mó ná €5 milliún ón gComhairle Ealaíon chun tacú lena ngníomhaíochtaí ealaíne i 2008. Fuarthas 740 iarratas freisin ó dhaoine aonair ar fiú níos mó ná €13 mhilliún iad, roinnte thar Sparánachtaí, Coimisiúin agus Tionscadail: Dámhachtainí Saothair Nua.
 
Tá go leor tiomantais reatha ag an gComhairle Ealaíon freisin go gcaithfear maoiniú a thabhairt dóibh i 2008, ina measc Aosdána, Deis agus na Dámhachtainí Taistil agus Soghluaisteachta, ag tarraingt ar €2 mhilliún. Gheobhaidh Amharclann na Mainistreach €10 milliún i 2008 mar chuid de shocrú eisceachtúil trí bliana a thairg an  Chomhairle i 2006. Ag leanúint ar aghaidh ón rath a bhí ar Turgnamh na Camchuairte  tá an Chomhairle Ealaíon  ag tuar go mbeidh éileamh ann ar beagnach €5 mhilliún le bheith in ann coinneáil orthu ag tacú le camchuairteanna i 2008.

Dúirt an tUasal Braiden chomh maith: "Aithnímid go bhfuil go leor fórsaí in iomaíocht sa gheilleagar ach caithfimid a choinneáil i gcuimhne go bhfuil luach ar leith ag na healaíona don tsochaí.  I dtuarascáil na Comhairle Ealaíon An Pobal agus na hEalaíona (2006) sonraítear gur fhreastal os cionn 85% de na daoine ar imeacht ealaíne amháin ar a laghad sa 12 mhí roimhe sin.  Nochtann sé freisin go bhfuil dearcaí thar a bheith dearfach ann i leith na healaíona agus i leith níos mó airgead poiblí a chaitheamh ar na healaíona, fiú amháin nuair a thugtar dúshlán i gcoinne na hardaidhme sin i gcomhthéacs príomhriachtanais seirbhíse poiblí eile. Tá súil againn go dtabharfaidh an Rialtas ardú maoinithe de €20 milliún dúinn, suas go €100 milliún de réir Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon. 

Dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, "Leanann leibhéal an éilimh ón earnáil ar aghaidh ag fás bliain i ndiaidh bliana. Léiríonn an fás atá ar líon na n-iarratas d'ardchaighdeán chomh bríomhar is atá na healaíona.  I 2006 d'fhógraíomar sonraí faoin Turgnamh na Camchuairte agus i mí Dheireadh Fómhair agus mí na Samhna 2007 tá 40 seó ar chamchuairt timpeall na tíre mar chuid den turgnamh. Beimid ag tabhairt maoinithe do níos mó ná 160 féile bheag i 2008. Tá na féilte seo ríthábhachtach chun cláir ealaíne a sholáthar ar fud na tíre, ag líonadh na bpobal áitiúil le fuinneamh agus saineolas ealaíne. Chun cumas iomlán na gcineálacha seo eagraíochtaí a bhaint amach, teastaíonn  €20milliún breise de mhaoiniú uainn an bhliain seo chugainn."

 
Críoch

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)