24 Deireadh Fómhair 2007: Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon na paimfléid Luach na n-Ealaíon le Emer O’Kelly agus John McAuliffe


D'fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon/The Arts Council dhá phaimfléad inniu mar chuid den tsraith Luach na n-Ealaíon Scríobh an t-iriseoir Emer O' Kelly agus an file John McAuliffe na paimfléid.

Ag labhairt di inniu, dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, "Rinneadh an tsraith paimfléad a choimisiúnú le spreagadh dúinn smaoineamh ar na bealaí éagsúla ina dtéann na healaíona i bhfeidhm ar ár saol. Tá an-áthas orainn dhá phaimfléad eile sa tsraith a eisiúint, agus gabhaimid buíochas le Emer agus John araon as a gcuid tuairimí a chur in iúl dúinn. Tá súil againn go músclóidh na tuairimí éagsúla sna paimfléid díospóireacht agus go ndíreoidh siad aird ar an ról criticiúil atá ag na healaíona inár saol mar dhaoine aonair, agus mar chuid dár sochaí i gcoitinne. 

Ina paimfléad dár teideal "An Cás don Éilíteachas" deireann an tUasal O Kelly, "Tá dualgas ag an gComhairle Ealaíon don éilíteachas. Ní chiallaíonn sé seo go ndéanann siad daoine a eisiamh agus tacaíocht a thabhairt don réimse is fearr atá ann amháin. Caithfidh siad na saothair is fearr a fhógairt go glórmhar, agus a bhrú ar aghaidh sa chomhfhiosacht phoiblí chomh fíochmhar sin, ar bhealach a mhúsclóidh an tóir ar shaothair na catagóire is fearr agus a leathnóidh na teorainneacha samhlaíochta as cuimse."  Ina phaimfléad, The Siren Alps deireann John McAulifee, "Tá an duine aonair agus an pobal mar chroí na n-ealaíon, ach is fíor a mhalairt freisin: athraíonn na healaíona saolta agus tá sé de chumhacht acu dearcadh an phobail faoi féin a athrú. Glacann daoine de gach aois le healaíona mar chuid dá saolta laethúla nó seachtainiúla, agus gníomhaíonn siad mar acmhainn nó mar bhealach éilithe ag pointí áirithe i saolta go leor eile."

Ba é an rud a spreag an feachtas ná foilsiú an staidéir, An Pobal agus na hEalaíona i Nollaig 2006. Léiríonn an staidéar roinnt fionnachtana frithráiteacha - measann an pobal go bhfuil na healaíona tábhachtach, fiú mura ndéanann siad freastal pearsanta ar imeachtaí ealaíona foirmiúla. Spreag sé seo machnamh ar na slite éagsúla inar féidir leis na healaíona tionchar a dhéanamh ar an saol laethúil, d'ainneoin a dhofheictheacht uaireanta.

Foilsíodh na chéad phaimfléid i mBealtaine mar chuid d'fheachtas le feasacht a chruthú ar Luach na n-Ealaíon. I rith an tsamhraidh bhí díospóireacht leanúnach ar an raidió áitiúil i dtaobh luach na n-ealaíon agus na bealaí éagsúla ina nglacann na healaíona ról lárnach inár sochaí. 

Leagann Comhpháirtíocht ar son na nEalaíon, an creat-dhoiciméad a dréachtaíodh mar chomhobair ag an gComhairle Ealaíon agus lucht na n-ealaíon, bealach amach ar aghaidh do na healaíona le haghaidh na mblianta beaga amach romhainn.  Le gur féidir é seo a chur i bhfeidhm go hiomlán, caithfear maoiniú na Comhairle Ealaíon a mhéadú de  €20 milliún i 2008. Cabhróidh infheistíocht sna healaíona freisin le fostaíocht sna healaíona a fhorbairt agus a choimeád.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)