19 Deireadh Fómhair 2007: Bronnann an Chomhairle Ealaíon €545,000 eile ar fhaighteoirí sparánachtaí

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a cuid cinntí a fhógairt inniu maidir leis an dara babhta de Dhámhachtainí Sparánachtaí do 2007. Tá €545,005 ar an iomlán tairgthe do 54 duine eile, rud a thugann an méid iomlán a dhámhfar ar sparánachtaí in 2007 go dtí €1,494,621, méadú de bheagnach €260,000 ar an mbliain seo caite. Bronnadh sparánachtaí ilbhliantúla ar naonúr sa bhabhta seo, rud a thug líon na n-ealaíontóirí atá anois ag fáil sparánachtaí ilbhliantúla suas go dtí 44.

Bhronn an Chomhairle Ealaíon 146 Sparánacht ar an iomlán ar ealaíontóirí i mbliana; 21 níos mó ná in 2006.

Ag labhairt di i ndiaidh na gcinntí a fhógairt dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, "Táim muiníneach go léiríonn fógra an lae inniu tiomantas leanúnach na Comhairle tacú le healaíontóirí a n-uaillmhianta ealaíne a bhaint amach. Is bealach lárnach í an Dámhachtain Sparánachta chun é sin a bhaint amach agus tá sé i gceist againn leanúint ag cur feabhais air sin agus ar ár dtacuithe go léir d'ealaíontóirí amach anseo.

Is é an aidhm atá le sparánacht na Comhairle Ealaíon ná tacú le healaíontóirí gairmiúla ag gach céim dá slí bheatha agus lena gcleachtais ealaíonta a fhorbairt. Is é aidhm an dámhachtana ná deis a thabhairt d'ealaíontóirí, agus iad ag obair in aon chomhthéacs nó in aon fhoirm ealaíne, spás a cheannach agus an tsaoirse a thabhairt dóibh díriú ar chorpas saothair agus an trealamh, na saoráidí agus an saineolas tríú páirtí a sholáthar chun cleachtas a fhorbairt.

Is féidir le faighteoirí suas le huasmhéid €15,000 a fháil in aghaidh na bliana tríd an Dámhachtain Sparánachta. Bíonn roinnt sparánachtaí ilbhliantúla, a thairgeann maoiniú d'ealaíontóirí ar feadh tréimhse suas le trí bliana, ar fáil gach bliain.

Is í an Chomhairle Ealaíon an ghníomhaireacht a cheap Rialtas na hÉireann le haghaidh na healaíona a fhorbairt.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)