17 Lúnasa 2007: Áitíonn an Chomhairle Ealaíon ar an Rialtas €20 milliún sa bhreis a infheistiú sna hEalaíona in 2008

 15 Lúnasa 2007: - Tá an Chomhairle Ealaíon ag lorg infheistíocht €20 milliún sa bhreis ón Rialtas in 2008, chun maoiniú na Comhairle a thabhairt go leibhéal €100 milliún den chéad uair, agus chun cur ar chumas na Comhairle Ealaíon díriú ar fhorbairt roinnt príomhréimsí a aithníodh i gcomhar le heagraíochtaí ealaíon ar fud na tíre.

Dar le Olive Braiden, Cathaoirleach ar an gComhairle Ealaíon, infheistíocht iontach a bheadh sa €20 milliún sa bhreis, a bhuanódh earnáil na n-ealaíon in Éirinn den chéad uair riamh. "Tá maoiniú sa bhreis ag teastáil uainn chun tuilleadh deiseanna a chur ar fáil ionas go mbeidh idir ár ndaonra atá ag méadú agus ag éirí níos éagsúla i gcónaí, agus go háirithe ár ndaoine óga, ábalta a bheith páirteach sna hEalaíona. Ní mór dúinn deiseanna nua a chruthú do na haonaid agus na hionaid nua ealaíon ar fud na tíre chun éagsúlacht mhór oibre a chur i láthair, agus chun cur le clár rathúil Taistil na Comhairle trí ligean d'eagraíochtaí réigiúnacha ealaíon seónna agus taispeántais a thabhairt go Baile Átha Cliath, tionscnamh ar chuir costais arda isteach air roimhe seo", a deir Olive Braiden.

"Le maoiniú sa bhreis de €20 milliún, bheadh beagnach gach dalta scoile, mar shampla, ábalta bualadh agus saothrú le healaíontóir, le ceoltóir nó le drámadóir. Is breá le páistí na healaíona, go háirithe an ceol, agus bhainfeadh gach páiste tairbhe as deiseanna marthanacha chun taitneamh a bhaint as ceol beo ó aois an-óg, laistigh agus lasmuigh den scoil. Chuirfeadh sé ar a gcumas freisin oibriú le healaíontóirí faoi na scéimeanna atá ann cheana féin, ach atá gann ar acmhainní, mar shampla Ealaíontóirí Cónaitheacha nó Scríbhneoirí i Scoileanna, agus in earnáil uile na n-ealaíon don aos óg."

Agus í ag cur béime ar thairbhe ríthábhachtach na n-ealaíon don gheilleagar, deir Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, gur gá ardluach na n-ealaíon a aithint. "Tá na healaíona ag teastáil ón ngeilleagar nua eolasbhunaithe níos mó anois ná mar a bhí riamh cheana. Cabhróidh ár mbainistíocht eolais, ár gcruthaitheacht agus ár gcumas oiriúnaithe lenár rath a dhaingniú amach anseo. Tá nasc ag na tréithe riachtanacha seo uile, a bhfuil luach níos airde á chur orthu i gcónaí, leis na cineálacha taithí a chuireann rannpháirteachas sna healaíona chun cinn. Tá sé ciallmhar ó thaobh an airgid de go leanfadh an Rialtas air ag déanamh infheistíochta sna healaíona. Feicfear toradh mór na hinfheistíochta ar an bpointe. Scaoilfeadh maoiniú breise de €20 milliún cumas cruthaitheach an iliomad eagraíochtaí ealaíon, a bhfuil a dtogra deontais curtha faoi bhráid na Comhairle Ealaíon acu cheana féin, agus ligfeadh sé dóibh a ngníomhaíochtaí a dhaingniú agus plean a dhéanamh don todhchaí go struchtúrtha. Ba mhór na buntáistí a bheadh ann don gheilleagar agus do shochaí na hÉireann i gcoitinne."

Chuir Olive Braiden fáilte roimh fhoilsiú sraith paimfléad ag an gComhairle Ealaíon, a chuireann béim ar luach na n-ealaíon agus ar an tionchar dearfach atá acu ar shaol daoine. "Tá áthas an domhain orainn go bhfuil mórthráchtairí ar nós Ian Kilroy, Eagarthóir Ealaíne an Irish Examiner, John Burns, Eagarthóir Nuachta an Sunday Times, agus John Waters, iriseoir agus tráchtaire leis an Irish Times, ar na daoine atá ag glacadh páirte sa phlé seo, agus tá súil againn go spreagfaidh sé díospóireacht phoiblí i bhfad níos leithne" a deir sí. Is féidir na paimfléid seo a íoslódáil ó: http://www.artscouncil.ie/en/FAQ/value_of_the_arts.aspx.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)