19 Meán Fómhair 2007: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Ceapacháin Bhainistíochta Shinsearach Nua

Tá trí cheapachán nua fógartha ag an gComhairle Ealaíon dá foireann bhainistíochta shinsearach, a threisíonn an tacaíocht agus an chomhairliúchán gur féidir leis an gcoiste feidhmiúcháin a thabhairt don Chomhairle agus d'earnáil na n-ealaíon.

In éindí le Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle, Ellen Pugh, Stiúrthóir Airgeadais agus John O’Kane, atá i gceannas ar obair na comhairle san Amharclannaíocht, Rince, Ceol, Ceoldrámaíocht agus Sorcas, beidh: Aidan Burke, a bheidh i gceannas ar riarachán gnó na Comhairle i ról nua an Stiúrthóra Oibríochtaí; Martin Drury, a bheidh i gceannas ar obair na Comhairle Ealaíon sna réimsí Féilte, Ionaid Tionóil, Daoine Óga agus Páistí, Ealaíontóirí agus Forbairt Ealaíon Áitiúil; agus Stephanie O’Callaghan, a bheidh ag maoirsiú na réimsí Litríochta, Amharcealaíona, Ailtireacht, na hEalaíona Traidisiúnta agus Scannánaíocht.
 
Chuir an tUas. Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle, fáilte roimh cheapadh na mball foirne sinsearaí nua. "Tá fás agus forbairt ar na healaíona agus teastaíonn an bhainistíocht agus na struchtúir is fearr a bhfuil ann uathu.  Teastaíonn foireann bhainistíochta d'ardchaighdeán ón gComhairle le cinntiú go bhfuil an comhairle, oibríochtaí agus tacaíocht ag an earnáil chomh maith agus is féidir. Beidh an fhoireann ag obair chun cuspóirí na Comhairle Ealaíon a chur chun cinn go tapa ar bhealach éifeachtúil, proifisiúnta, éifeachtach," arsa an tUas. Cloake.

Téann Aidan Burke isteach sa Chomhairle Ealaíon ó Xilinx, áit a raibh sé mar chuid den fhoireann tosaithe gnó Éireannach. Tabharfaidh Aidan an taithí mhór atá aige i mbainistíocht tionscadail oibríochtúil leis sa Chomhairle Ealaíon.

Ceapadh Mary Cloake mar Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon i 2004.

Tá Martin Drury ag obair i réimse leathan róil shinsearacha sna healaíona ó 1979 i leith. Téann sé isteach sa Chomhairle Ealaíon tar éis tréimhse sé bliana a chaitheamh mar shaorchomhairleoir ealaíon agus mar stiúrthóir amharclainne

Tá Stephanie O’Callaghan ag obair sa Chomhairle Ealaíon ó 1998 i leith. I rith an ama seo bhí sí ag obair thar cineálacha éagsúla foirmeacha agus cleachtais ealaíne i róil éagsúla, an ceann is déanaí mar Stiúrthóir forbartha.

Chuaigh John O’Kane isteach sa Chomhairle Ealaíon mar Stiúrthóir Chláir Ealaíne i 2003. Bhí John ag obair mar cheoltóir gairmiúil ar feadh blianta fada sular thosaigh sé ag glacadh páirt i mbainistíocht na n-ealaíon i 1998.

Tá Ellen Pugh mar Cheann Airgeadais ó 2001 i leith, agus tá sí mar chomhpháirtí de chuid Institiúid Chairte na gCuntasóirí Bainistíochta.


CRÍOCH

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)