05 Deireadh Fómhair 2007: Cruinniú Dearfach ag an gComhairle Ealaíon leis an Aire Ealaíon

Bhí a gcéad chruinniú foirmiúil ag Cathaoirleach agus ag Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon leis an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, an tUasal Séamus Brennan TD, ag a Roinn tráthnóna inné.

D'fhreastail Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, ar an gcruinniú in éineacht le Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon.

Dúirt Olive Braiden: "Bhuaileamar leis an Aire go gairid i ndiaidh dó a bheith ceaptha, ach ba chruinniú foirmiúil é seo chun aird a tharraingt ar na deiseanna atá ann chun forbairt bhreise a dhéanamh ar na healaíona, agus rinneamar ár dtuairimí a mhalartú ar bhealach dearfach".

Tá an Chomhairle Ealaíon an-sásta gur aontaigh an tUasal Brennan TD bualadh le ballraíocht iomlán na Comhairle ag áitreabh na Comhairle Ealaíon i gCearnóg Mhuirfean níos déanaí an mhí seo. 

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)