04 Deireadh Fómhair 2007: Cuireann an Chomhairle Ealaíon a brón in iúl ar bhás Conor Fallon

Tá aiféala curtha in iúl ag an gComhairle Ealaíon ar chloisteáil di faoi bhás Conor Fallon, dealbhóir agus comhalta d'Aosdána. D'éag an tUasal Fallon inné tar éis dó a bheith breoite le fada.   D'éag a bhean, Nancy Wynne Jones, a bhí mar chomhalta d'Aosdána freisin, níos luaithe i mbliana.

Ag labhairt di mar gheall ar an gcailliúint, dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, "Is trua leis an gComhairle bás Conor Fallon, a bhí ina dhealbhóir nuálaíoch agus saoithiúil chomh maith le bheith ina rannpháirtí gníomhach i bhforbairt na n-ealaíon in Éirinn trína bhallraíocht in eagraíochtaí ealaíon éagsúla. Tugadh moladh dó don stíl tógálachaithe aige maidir le dealbhóireacht agus bhí an-mheas air mar phéintéir chomh maith. Chinntigh an dianghrá a bhí aige don dúlra, agus go háirithe ríocht na n-ainmhithe, gur chruthaigh sé corpas saothair iontach ar chapaill, éin, giorriacha agus ar ainmhithe eile, saothair atá le feiceáil i mórán bailiúcháin phríobháideacha agus phoiblí. Is cailliúint mhór a bhás d'ealaín na hÉireann agus tá ár smaointe lena leanaí John agus Bridget."

Rugadh Conor i mBaile Átha Cliath i 1939, agus tógadh é i gCo. Loch Garman. Ba é an tríú mac leis an bhfile Pádraic Fallon. Thosaigh sé ag péinteáil i 1957 nuair a bhí sé ina mhac léinn in Ollscoil na Tríonóide, Baile Átha Cliath. D'aistrigh sé go Corn na Breataine i 1965.

Le spreagadh an dealbhóra Denis Mitchell, chas sé de réir a chéile i dtreo chúrsaí dealbhóireachta, lena chéad taispeántas i Newlyn Orion sa bhliain 1972, an bhliain inar fhill sé féin agus a bhean ar Éirinn.

Bhí an chéad taispeántas aonair in Éirinn aige san Emmett Gallery i 1977 le taispeántais aonair eile aige ag Lad Lane Gallery (1978); Taylor Galleries (1984, 90, 93, 97); agus Sligo Art Gallery (1994).

Bhí comhthaispeántas aige le Seán McSweeney i nGailearaí Gallchóireach Acadamh Ríoga na hÉireann sa bhliain 1996, a chuaigh ar camchuairt mórthimpeall na hÉireann ina dhiaidh sin agus taispeántas aonair sa Theo Waddington Fine Art i 1997. Toghadh é mar chomhalta d'Acadamh Ríoga na hÉireann i 1989, agus bhí dhá théarma comhlíonta aige mar Rúnaí ar Acadamh Ríoga na hÉireann. Rinneadh comhalta onórach dó sa bhliain 2004.

Bronnadh Bonn Óir an Oireachtais sa Dealbhóireacht air i 1980, agus Comhlachas Onórach an Choláiste Náisiúnta Ealaíon agus Deartha i 1993.

I measc na gcoimisiún poiblí aige bhí Ospidéal Naomh Pádraig, Irish Life, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus Independent Newspapers.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)