11 Iúil 2007: Tá ómós a thabhairt ag Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa, don ealaíontóir Patrick Scott

Bhí Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa, páirteach i searmanas tráthnóna Dé Céadaoin 11 Iúil 2007, tráth a ceapadh an t-ealaíontóir Patrick Scott ina Shaoi de chuid Aosdána. Is duine de bhunaitheoirí Aosdána é an tUasal Scott – meitheal na n-ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn.  Aithníonn Aosdána a bhfuil bainte amach ag duine dá bhaill trí ghradam Saoi a bhronnadh air nó uirthi.  Bhronn an tUachtarán um thráthnóna Torc óir ar Patrick Scott, d'fhonn 'Saoi' a dhéanamh de. Thosaigh an searmanas ar 3:00in ag 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, áit a bhfuil oifigí na Comhairle Ealaíon agus ceanncheathrú Aosdána.

Tugtar comhalta nua isteach in Aosdána de thoradh toghcháin, tar éis do dhuine de na comhaltaí reatha é/í a ainmniú. Slí atá ann chun ómós a thabhairt d'ealaíontóirí atá ag plé leis an ailtireacht, an chóragrafaíocht, an ceol, an litríocht agus na hamharcealaíona, agus a bhfuil saothair shuaithinseach curtha ar fáil acu. Bhunaigh an Chomhairle Ealaíon Aosdána i 1981 chun ómós a thabhairt d'ealaíontóirí a bhfuil saothar suaithinseach déanta acu sna healaíona in Éirinn.  I láthair na huaire, tá 228 comhalta ag Aosdána.

Is comhaltaí de chuid Aosdána a cheaptar san oifig oinigh seo, agus ní bhíonn os cionn cúigear Saoithe ann in aon am ar leith.   Is iad comhaltaí Aosdána a ainmníonn agus a thoghann na Saoithe.  Is iad na Saoithe atá ann faoi láthair ná Louis Le Brocquy, Seamus Heaney, Anthony Cronin agus Brian Friel. Ar na Saoithe a bhí ann san am atá thart bhí Samuel Beckett, Sean Ó Faoláin, Patrick Collins, Mary Lavin, Francis Stewart agus Tony O'Malley agus Benedict Kiely.

Bhí roinnt mhaith comhaltaí de chuid Aosdána agus comhghleacaithe de chuid Patrick Scott i láthair ag an searmanas. Ina measc bhí Robert Ballagh, Louis le Brocquy, Anthony Cronin, Seamus Heaney agus Anne Madden. Bhí Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon ann mar aon le baill eile de chuid na Comhairle, Mary Cloake, atá ina Stiúrthóir ar an gComhairle Ealaíon agus Stephanie O’Callaghan, Cláraitheoir Feidhmeach Aosdána.

Beathaisnéis Patrick Scott

Rugadh i gCill Briotáin, Co. Chorcaí é i 1921. Cáilithe mar ailtire, d'oibrigh sé ar fhorbairt an Bhusárais i mBaile Átha Cliath, a chuimsigh mósáicí an fhoirgnimh. Tá sé i mbun ealaíne ó 1960, ag bhí sé mar ionadaí na hÉireann ag an XXX Biennale sa Veinéis an bhliain sin. Bhí saothar leis ar taispeáint go domhanda agus iad i mórán bailiúchán poiblí agus príobháideach, a chuimsíonn Dánlann Chathrach Hugh Lane don Nua-Ealaín (Hugh Lane Municipal Gallery of Modern Art), Baile Átha Cliath; Gulf Oil Corporation, Pittsburg; Músaem Uladh, Béal Feirste; An Músaem Nua-Ealaíne, Nua Eabhrac; agus Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann. Tá mórán coimisiún ar thaipéisí faighte aige, a chuimsíonn Banc na hÉireann; Parlaimint na hEorpa, Strasbourg; agus St. Paul's School, Londain.

Cuimsíonn na taispeántais aonair a bhí aige an White Stag Gallery, Baile Átha Cliath (1944); Dawson Gallery, Baile Átha Cliath (1961-77); Hamilton Galleries, Baile Átha Cliath (1980, ‘84, ‘86); Annely Juda Fine Art, Londain (1980); Dánlann Butler, Caisleán Chill Chainnigh (1980); Douglas Hyde Gallery, Baile Átha Cliath (1981); Stirling Gallery, An Albain (1982); Parnham House, Dorset (1984); B.P. Gallery, An Bhruiséil (1990); Taylor Galleries, Baile Átha Cliath (1991); Dánlann Hugh Lane, Baile Átha Cliath (2002). 

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)