06 Iúil 2007: Folúntais reatha

Tá an Chomhairle Ealaíon ag lorg iarratas ó dhaoine le buanna ar leith i gcomhair na poist bhuana agus sealadacha seo a leanas:

  • Stiúrthóir Gnóthaí Poiblí
  • Stiúrthóir Tionscadail Lucht Féachana/Éisteachta
  • Oifigeach Airgeadais
  • Ceann Rannpháirteachais sna hEalaíona
  • Cúntóir Airgeadais & Riaracháin
  • Cúntóir Oibríochtaí

Is féidir cur síos mionsonraithe ar na poist a fháil ar leathanach na bhfolúntas den suíomh gréasáin seo.

Tabhair faoi deara go bhfuil na spriocdhátaí do na poist curtha siar go dtí an Céadaoin 25 Iúil 2007 @ 5 i.n.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)