Cartlann

 

01 Meán Fómhair 2010: Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair - 2011 (pleanáil mheántéarmach)

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon scéim nua a fhógairt a thabharfaidh tacaíocht do chamchuairt agus scaipeadh saothair i ngach foirm ealaíne.


31 Lúnasa 2010: Is oth leis an gComhairle Ealaíon an t-aisteoir, Mick Lally, a bheith ar shlí na fírinne

Tá aiféala curtha in iúl ag an gComhairle Ealaíon ar chloisteáil dóibh faoi bhás an aisteora Mick Lally, a d’éag inniu.


24 Lúnasa 2010: Molann an Chomhairle Ealaíon ar rath a bhí ar Fleadh Cheoil na hÉireann

Mhol an Chomhairle Ealaíon an rath a bhí ar Fhleadh Cheoil 2010 sa Chabhán ar cuireadh clabhsúr uirthi tráthnóna dé Luain. Ba é sin an chéad uair a raibh an fhéile mhór cheoil ar siúl sa Chabhán ó 1954 i leith. Thug an Chomhairle Ealaíon €11,000 mar mhaoiniú di agus sárthaispeántas eile de scoth ceoil na hÉireann a bhí ann.


18 Lúnasa 2010: Miondeontas Caipitiúil um Spás Oibre d’Fhísealaíontóirí

Fáiltíonn an Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon, roimh iarratais ar dheontais i dtreo chostas trealaimh agus/nó feabhsúchán ar chaighdeán spásanna oibre ealaíontóirí.


16 Lúnasa 2010: Is fiú €5 mhilliún an fhéile ealaíon i gCill Chainnigh

Chuir an Fhéile Ealaíon is déanaí a bhí i gCill Chainnigh €5 mhilliún le cúrsaí tráchtála áitiúla i gCill Chainnigh agus níl ann ach sampla eile den ranníocaíocht mhór airgeadais a dhéanann na healaíona i ngeilleagar na hÉireann.


09 Lúnasa 2010: Fógraítear ionadaíocht na hÉireann ag Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta Biennale na Veinéise

D’fhógair Cultúr Éireann go bhfuil Emily-Jane Kirwan ceaptha mar Choimisinéir na hÉireann ag Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta Biennale na Veinéise in 2011, an 54ú bliain ag an taispeántas.


03 Lúnasa 2010: Léiríonn staidéar na Comhairle Ealaíon na dálaí bochta oibre atá ag ealaíontóirí

Léiríonn taighde nua nach bhfaigheann an gnáthealaíontóir gairmiúil atá ag cur faoi nó fúithi i bPoblacht na hÉireann ach thart faoi €14,500 in aghaidh na bliana ó chleachtadh a (h)ealaíne in ainneoin leibhéal níos airde oideachais fhoirmiúil a bheith acu ná mar atá ag an bhfórsa oibre i gcoitinne.


03 Lúnasa 2010: Molann an Chomhairle Ealaíon an rath a bhí ar fhéile Acla le céad bliain

Mhol an Chomhairle Ealaíon an rath a bhí ar Scoil samhraidh Acla 2010 ar cuireadh clabhsúr léi tráthnóna an Domhnaigh. Bhí a 100 bliain á cheiliúradh ag féile Acla agus chuir siad ceol, rince, filíocht agus dráma de scoth na hÉireann ar taispeáint arís i mbliana. Chuir an Chomhairle Ealaíon €7,500 ar fáil mar mhaoiniú don imeacht.


30 Iúil 2010: Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht Seolta

Abstract here


27 Iúil 2010: Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le Emma Donoghue agus le Paul Murray

Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas ó chroí le Emma Donoghue agus le Paul Murray ó cuireadh a n-úrscéalta Room agus Skippy Dies faoi seach ar an bhfadliosta i gcomhair na duaise Man Booker 2010.


Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)