27 Iúil 2010: Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le Emma Donoghue agus le Paul Murray

Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas ó chroí le Emma Donoghue agus le Paul Murray ó cuireadh a n-úrscéalta Room agus Skippy Dies faoi seach ar an bhfadliosta i gcomhair na duaise Man Booker 2010.  
 
Tar éis an fhógra, dúirt Sarah Bannan, Ceann Litríochta na Comhairle:  "Saothar úrnua amach agus amach agus nochtadh scéil nach féidir dearmad a dhéanamh air is ea Room le Emma Donoghue.  Beireann an t-úrscéal seo greim ar an léitheoir, téann sé i gcionn air agus spreagann é lena léamh go cúramach dúthrachtach. Tá bua iontach ag Donoghue maidir le teanga a láimhseáil agus tá a leithéid de thuiscint agus de scil aici go bhfuil modh inste éifeachtach láidir cruthaithe aici.  Tá an-bhua scríbhneoireachta go deo ag Donoghue agus is cinnte go bhfuil sé tuilte go maith aici gur cuireadh an t-úrscéal is déanaí uaithi ar an bhfadliosta."
 
Lean sí uirthi agus dúirt, "Tá Paul Murray ar cheann de na scríbhneoirí óga is cumasacha agus is spreagúla in Éirinn, agus is úrscéal dorcha greannmhar é Skippy Dies atá curtha le céile go slachtmhar ealaíonta.  Úrscéal eipiciúil úrnua é seo a bheireann greim ar an léitheoir agus a léiríonn acmhainn grinn Murray agus a chumas teanga a láimhseáil agus carachtair a chur os ár gcomhair. Lena chois sin tugann sé léargas iontach dúinn ar shochaí na hÉireann sa lá atá inniu ann. Cúis mhór áthais dúinn gur thug breithiúna an Booker aitheantas don saothar cumasach seo agus tarraingeoidh an t-aitheantas seo aird atá tuilte go maith aige ar a shaothar.
 
"Léiríonn na hainmniúcháin an cumas atá i litríocht chomhaimseartha na hÉireann agus an cáil iontach atá uirthi ar fud an domhain. Léirítear leo go bhfuil sé fíorthábhachtach tacú go leanúnach le scríbhneoirí agus le scríbhneoireacht sa tír seo."
 

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)