30 Iúil 2010: Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht Seolta

Tá scéim nua seolta ag an gComhairle Ealaíon i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a bhfuil sé d’aidhm aici rannpháirtíocht an phobail san ailtireachta a chur chun cinn. Forbraíodh an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht mar thionscnamh comhpháirtíochta mar fhreagra ar Bheartas an Rialtais faoin Ailtireacht 2009 - 2015 agus I dTreo Todhchaí Inbhuanaithe: Ag Seachadadh na Cáilíochta sa Timpeallacht Thógtha agus thaighde na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht Phoiblí san Ailtireacht (2009) araon.  Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná Déardaoin 16 Meán Fómhair 2010 agus caithfear gach tionscadal a bheith curtha i bhfeidhm roimh dheireadh Lúnasa 2011.

Ba é a dúirt Clare Doyle, Ceann Ailtireachta ag an gComhairle Ealaíon: "Cúis áthais dúinn an tionscnamh seo a fhógairt i gcomhpháirtíocht leis an An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. Tá An Chomhairle Ealaíon tiomnaithe d’oibriú le comhpháirtithe le feabhas a chur ar an soláthar i gcomhair na n-ealaíon in Éirinn agus léiríonn an scéim seo an chaoi ar féidir tionscnaimh nua a sholáthar sna saolta deacra seo. Táimid ag súil go spreagfaidh an scéim clárú agus imeachtaí i gcomhair na hailtireachta ar fud na tíre agus go gcuirfidh sí ar chumas daoine a bheith níos rannpháirtí le hailtireacht agus leis an timpeallacht tógtha." 

Is é Ciarán Cuffe TD an tAire Stáit sa Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a bhfuil freagracht speisialta air maidir le Beartas an Rialtas i leith na hAiltireachta agus chuir sé fáilte roimh thionscnamh na Comhairle Ealaíon agus dúirt sé, "is trí chomhpháirtíochtaí a fhorbairt mar ‘Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht’ a aithníonn an Rialtas an tábhacht a bhaineann le hailtireacht ardchaighdeáin chun bunsraith a sholáthar i gcomhar ionaid agus pobail inbhuanaithe.   Táimid ag súil go mbeidh toradh ar a leithéid de thionscnaimh agus go gcuirfidh siad leis an tuiscint faoi luach na hailtireachta ó thaobh cáilíochta na beatha in Éirin,n rud a thacaíonn Gníomhartha Beartais an Rialtais faoin Ailtireacht 2009 - 2015 léi."

Tuilleadh eolais

  • Is féidir tuilleadh eolais faoin scéim seo a fháil anseo.
Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)