24 Lúnasa 2010: Molann an Chomhairle Ealaíon ar rath a bhí ar Fleadh Cheoil na hÉireann

Mhol an Chomhairle Ealaíon an rath a bhí ar Fhleadh Cheoil 2010 sa Chabhán ar cuireadh clabhsúr uirthi tráthnóna dé Luain.   Ba é sin an chéad uair a raibh an fhéile mhór cheoil ar siúl sa Chabhán ó 1954 i leith. Thug an Chomhairle Ealaíon €11,000 mar mhaoiniú di agus sárthaispeántas eile de scoth ceoil na hÉireann a bhí ann.

Dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon Pat Moylan, "Buaicphointe na bliana ceoil is í an Fhleadh Cheoil agus cuireann sé ardán agus ionad teacht le céile ar fáil do bhreis agus 10,000 ceoltóir atá ina n-oidhrí ar thraidisiún mór ceoil, amhrán agus rince na hÉireann agus ar geal lena gcroí é.  Chuir imeacht na bliana 2010 an sárthaispeántas is iontaí fós ar fáil de cheol traidisiúnta na hÉireann."

"Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon baint a bheith aici lena leithéid d’imeacht tábhachtach ceoil.   Tá an-tábhacht go deo ag baint léi, ní hamháin mar imeacht cultúrtha, ach mar fhoinse infheistíochta eacnamaíochta agus cruthú fostaíochta, agus thacaigh fleadh cheoil na bliana seo go mór leis an gCabhán.   Cúis áthais dúinn a bheith in ann tacaíocht airgid a sholáthar dá leithéid d’imeacht fhiúntach.  Ní féidir tábhacht na n-ealaíon i saol eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha na hÉireann a thomhas," ar sise.

Ba í seo 60ú Fleadh Cheoil na hÉireann. Bhí sí ar siúl ó 16 Lúnasa go 23 Lúnasa agus ba í seo an chéad uair ó 1954 a raibh sí ar siúl sa Chabhán.  

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)