03 Lúnasa 2010: Léiríonn staidéar na Comhairle Ealaíon na dálaí bochta oibre atá ag ealaíontóirí

Léiríonn taighde nua nach bhfaigheann an gnáthealaíontóir gairmiúil atá ag cur faoi nó fúithi i bPoblacht na hÉireann ach thart faoi €14,500 in aghaidh na bliana ó chleachtadh a (h)ealaíne in ainneoin leibhéal níos airde oideachais fhoirmiúil a bheith acu ná mar atá ag an bhfórsa oibre i gcoitinne.

Léiríonn na sonraí, a d’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann inniu, líon na n-ealaíontóirí atá ag obair in Éirinn thuaidh agus theas agus na dúshláin atá le sárú acu agus iad i mbun na gairme atá roghnaithe acu.
Ba é sin an staidéar ba chuimsithigh a rinneadh le glúin anuas agus léiríonn an dá Chomhairle Ealaíon cad atá i gceist le maireachtáil mar ealaíontóir, mar scríbhneoir, mar phéintéir nó mar thaibheoir sa lá atá inniu ann in Éirinn.

Tugann The Living and Working Conditions of Artists in the Republic of Ireland and Northern Ireland le fios gur grúpa iad na healaíontóirí a bhfuil caighdeán an-ard oideachais acu agus go bhfuil céim ollscoile bainte amach ag breis agus dhá thrian díobh.  Bíonn siad ag obair go han-dian ar fad freisin. Caitheann siad breis agus 55 uair ag obair in aghaidh na seachtaine agus is minic a bhíonn jabanna breise acu le tacú lena n-iarrachtaí cruthaitheacha.

In ainneoin a bhfuil bainte amach acu sa saol acadúil agus an tiomantas a léiríonn siad ní thuilleann formhór mór na n-ealaíontóirí ach dhá thrian de mheánioncam na n-oibrithe eile go léir.  Níl aon soláthar á dhéanamh maidir le cúrsaí pinsin, freisin, rud a chiallaíonn go mbeidh an ghlúin reatha ealaíontóirí ar an gcaolchuid amach anseo.

Beidh tionchar ag torthaí na tuarascála ar an gcaoi a chuirfidh na comhairlí ealaíon tacaíocht ar fáil agus na bearta a dhéanfaidh siad le feabhas a chur ar dhálaí na n-ealaíontóirí atá ag cur fúthu ar oileán seo na hÉireann.

Tuarascáil Iomlán

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)