03 Lúnasa 2010: Molann an Chomhairle Ealaíon an rath a bhí ar fhéile Acla le céad bliain

Mhol an Chomhairle Ealaíon an rath a bhí ar Scoil samhraidh Acla 2010 ar cuireadh clabhsúr léi tráthnóna an Domhnaigh.  Bhí a 100 bliain á cheiliúradh ag féile Acla agus chuir siad ceol, rince, filíocht agus dráma de scoth na hÉireann ar taispeáint arís i mbliana.  Chuir an Chomhairle Ealaíon €7,500 ar fáil mar mhaoiniú don imeacht.

"Buaicphointe na bliana cultúrtha in Acaill í féile Scoil Acla agus cuireadh an taispeántas cultúir agus ealaíon ba spleodraí is ba shamhlaíche riamh ar fáil i mbliana," arsa Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon.

Lean an tUasal Moylan ar aghaidh: "Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon baint a bheith aici lena leithéid d’imeacht tábhachtach cultúrtha.   Tá sí an-tábhachtach ar fad ó thaobh an chultúir de agus mar fhoinse infheistíochta eacnamaíche ag pobal Acla, agus is cúis áthais dúinn a bheith in ann maoiniú a chur ar fáil i gcomhair a leithéid d’imeacht fiúntach."

"Tá na healaíona ríthábhachtach ó thaobh saol eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha an Iarthair agus na hÉireann go léir," ar sise mar fhocal scoir.

Scoil samhraidh thraidisiúnta cheoil í féile Scoil Acla a bhí ar siúl ó 26 Iúil go 1 Lúnasa.  Cuid lárnach d’oidhreacht chultúrtha Acla is ea í agus bhí a 100 bliain á ceiliúradh aici i mbliana.  Bíonn idir 1,500 agus 2,000 duine ag freastal ar an imeacht gach bliain agus cuireann scríbhneoirí, ealaíontóirí, taibheoirí agus ceoltóirí filíocht, litríocht, seónna agus ceol ar fáil mar cheiliúradh agus mar fhéile cultúrtha.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)