09 Lúnasa 2010: Fógraítear ionadaíocht na hÉireann ag Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta Biennale na Veinéise

D’fhógair Cultúr Éireann go bhfuil Emily-Jane Kirwan ceaptha mar Choimisinéir na hÉireann ag Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta Biennale na Veinéise in 2011, an 54ú bliain ag an taispeántas. Beidh an tUasal Kirwan i mbun oibre leis an gcoimeádaí Eamonn Maxwell agus cuirfidh sí saothar an ealaíontóra as Éirinn, Corban Walker, i láthair. Tá Corban Walker ag cur faoi i Nua Eabhrac i láthair na huaire agus tá clú agus cáil air de bharr a chuid suiteálacha agus a chuid dealbh ina mbaintear úsáid as ábhar tionsclaíoch cosúil le halúmanam agus cruach. Tá cáil air freisin de bharr obair ghloine agus líníochtaí den scoth atá cruthaithe aige a bhaineann le peirspictíochtaí scála agus ábhar ailtireachta atá déanta aige. 

Roghnaíodh an Coimisinéir i ndiaidh gairm oscailte a rinne Cultúr Éireann, eagraíocht a dhéanann bainistiú ar ionadaíocht na hÉireann sa Veinéis, i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon. Meastar go bhfuil an Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta sa Veinéis - La Biennale di Venezia- anois ar an sárthaispeántas is iomráití ar domhan do na físealaíona agus léiríodh spéis mhór sa ghairm oscailte ar phost Choimisinéir na hÉireann ó earnáil na bhfísealaíon. Is cruthúnas breise é sin den tábhacht atá le Biennale na Veinéise mar an sárthaispeántas domhanda is mó do na físealaíona. 

Labhair Eugene Downes, Príomhfheidhmeannach Chultúr Éireann faoin roghnúchán: "Léiríonn líon na dtairiscintí láidre a fuarthas do Veinéis 2011 neart earnáil físealaíon na hÉireann. Seo sárfhoireann a bhfuil taithí mhór idirnáisiúnta acu, agus tá ríméad orainn go mbeidh tallann leithéid Corban Walker á chur i láthair ag Éirinn sa Veinéis an chéad bhliain eile."

Dúirt Claire Doyle, Ceann na bhFísealaíon agus na hAiltireachta: "Tugann Biennale na Veinéise deis dár bhfísealaíontóirí ardán a thabhairt dá saothar os comhair na gcoimeádaithe, lucht critice agus lucht gailearaithe is tábhachtaí ar domhan. Creidimid go bhfuil an phoiblíocht idirnáisiúnta seo fíor-thábhachtach do dhul chun cinn ealaíonta fhísealaíontóirí na tíre. Táimid mórtasach a bheith ag obair leis an bhfoireann seo, a léireoidh caighdeán ár n-ealaíontóirí agus ár gcleachtóirí ealaíon do lucht féachana idirnáisiúnta."

Maidir lena ceapachán mar Choimisinéir na hÉireann sa Veinéis, dúirt Emily-Jane Kirwan: "Is onóir mhór dom a bheith roghnaithe mar Choimisinéir. Ós rud é gur oibrigh mé ar feadh blianta fada ar thionscadail le Corban Walker in Éirinn agus sna Stáit Aontaithe, tá ríméad an domhain orm go ndéanfaidh sé ionadaíocht ar Éirinn ag imeacht idirnáisiúnta chomh hiomráiteach leis an gceann seo."

Deirtear go dúirt Corban Walker é seo a leanas maidir lena roghnúchán, "Táim bródúil a bheith ag déanamh ionadaíochta ar Éirinn ag an gcéad imeacht eile de Biennale na Veinéise agus táim ag tnúth leis an dúshlán corpas saothair a chur i láthair a dhéileálann le scála ailtireachta i gcathair a bhfuil cáil uirthi de bharr na hailtireachta den scoth atá inti."

Is minic a chuirtear fáilte mhór roimh ealaíontóirí na hÉireann a mbíonn taispeántais acu sa Veinéis agus is minic a fhaigheann siad cuireadh ina dhiaidh sin a saothar a chur i láthair ag raon gailearaithe agus seónna idirnáisiúnta mór le rá. Tá taithí mhór idirnáisiúnta ag an bhfoireann a roghnaíodh chun ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn in 2011 agus táthar ag súil go mbeidh gach seans acu leas a bhaint as an ardán idirnáisiúnta agus na deiseanna a gheobhaidh siad as an Biennale nach mbíonn le fáil ag aon ócáid eile.

Tuilleadh eolais

  • Le haghaidh ceisteanna ó na meáin maidir le Cultúr Éireann nó ionadaíocht na hÉireann ag an 54ú Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta Biennale na Veinéise, téigh i dteagmháil le Madeline Boughton ag madelineboughton@cultureireland.gov.ie
    Líne Dhíreach +353 1 631 3906
  • Le haghaidh ceisteanna ó na meáin sna SA a bhaineann go díreach le Emily-Jane Kirwan nó le Corban Walker, téigh i dteagmháil le Jennifer Benz Joy ag jjoy@thepacegallery.com nó le Sarah Goulet sgoulet@thepacegallery.com
    Teil + 212 421 8987 www.thepacegallery.com
Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)