16 Lúnasa 2010: Is fiú €5 mhilliún an fhéile ealaíon i gCill Chainnigh

Chuir an Fhéile Ealaíon is déanaí a bhí i gCill Chainnigh €5 mhilliún le cúrsaí tráchtála áitiúla i gCill Chainnigh agus níl ann ach sampla eile den ranníocaíocht mhór airgeadais a dhéanann na healaíona i ngeilleagar na hÉireann. Bhí an méid sin le rá ag an gComhairle Ealaíon inniu.

Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle, ag labhairt ag deireadh imeacht 2010. D’infheistigh an Chomhairle Ealaíon €410,000 san fhéile.

Dúirt an tUasal Moylan: "Is é Féile Ealaíon Chill Chainnigh an t-imeacht is tábhachtaí i bhféilire chultúrtha Chill Chainnigh, agus bhí clár 2010 ar an gceann is uathúla, is siamsúla, is difriúla, agus is spreagúla fós.

"Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a bheith mar phríomhfhoinse maoinithe ag imeacht chomh hiomráiteach leis. Chomh maith leis an luach ollmhór ealaíonta agus sóisialta a ghabhann leis an bhféile, tá ról lárnach aici freisin ó thaobh infheistíocht a ghiniúint sa gheilleagar agus ó thaobh poist a chruthú.  Tagann méadú ar chúrsaí turasóireachta freisin de bharr na hinfheistíochta a dhéanaimid, agus coinnítear an cháil mhór atá ar Chill Chainnigh mar cheann scríbe cultúrtha.

"Tá tábhacht chultúrtha leis na healaíona don saol sóisialta, eacnamaíoch agus cultúrtha in Éirinn."

Is sárthaispeántas beoga í Féile Ealaíon Chill Chainnigh, a bhí ar siúl ón 6 Lúnasa go dtí aréir, i gcomhair chúrsaí ealaíon na hÉireann agus ealaíona idirnáisiúnta agus tá an cháil sin ag méadú le 37 bliain ó bunaíodh an fhéile. Is cinnte go bhfuil sí anois ar cheann de phríomhfhéilte ealaíon na hÉireann.  Le dhá bhliain anuas, tá fás thar cuimse tagtha ar Fhéile Ealaíon Chill Chainnigh agus méadú 44 faoin gcéad ar dhíolacháin ticéad ón mbliain 2008. Freastalaíonn os cionn 23,000 duine ar an bhFéile gach bliain agus bíonn amharcealaíona, ceol clasaiceach, téatar agus damhsa, snagcheol, ceol domhanda agus ceol traidisiúnta na hÉireann, litríocht, scannáin, ailtireacht, ceol indie, ceardaíocht agus imeachtaí do leanaí le feiceáil ar feadh 10 lá, agus iad ar fad den scoth.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)