18 Lúnasa 2010: Miondeontas Caipitiúil um Spás Oibre d’Fhísealaíontóirí

Fáiltíonn an Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon, roimh iarratais ar dheontais i dtreo chostas trealaimh agus/nó feabhsúchán ar chaighdeán spásanna oibre ealaíontóirí. Ag eascairt ó bheartas na Comhairle Ealaíon le déanaí ar ‘Spásanna Oibre Físealaíontóirí - Cur Chuige Nua’, áit ar tugadh tosaíocht do dheontais chaipitiúla do spásanna oibre físealaíontóirí, tuigeann an Roinn an gá mar is ceart atá le hinfheistíocht chaipitiúil i spásanna oibre físealaíontóirí i láthair na huaire.

Bronnfaidh an scéim deontais chaipitiúil suas le €15,000 chun trealamh riachtanach a cheannach/chothabháil ar mhaithe le healaíontóirí agus/nó feabhsúcháin a dhéanamh ar chaighdeán spásanna oibre ealaíontóirí. Tá suas le €140,000 sa chiste iomlán atá ar fáil.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá an scéim á riar ag Ealaíontóirí Radharcacha Éire thar ceann na Roinne Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt agus na Comhairle Ealaíon. Ba cheart iarratais a sheoladh i gcruachóip agus i bhfoirm leictreonach (i bhfoirm Word) chuig:
 
Miondeontas Caipitiúil um Spás Oibre d’Fhísealaíontóirí 2010
Ealaíontóirí Radharcacha Éire
37 Sráid Sheoirse Mór Thuaidh
Baile Átha Cliath 1

Tuilleadh eolais

Le haghaidh foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais déan teagmháil le Niamh Looney in Ealaíontóirí Radharcacha Éire ag:

Is é an spriocdháta don Miondeontas Caipitiúil ná Déardaoin an 30 Meán Fómhair ag 5.30 i.n.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)