Cartlann

 

18 Meitheamh 2007: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon cé orthu a mbronnfar Dámhachtain na nAmharcealaíon a Fheighleofar

Tá lúcháir ar An Chomhairle Ealaíon / The Arts Council agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann go mbronnfar Dámhachtain na nAmharcealaíon a Fheighleofarar Brendan Earley, Bea McMahon, Conor McFeely and Factotum.


14 Meitheamh 2007: An Chomhairle Ealaíon ag tathant ar an Rialtas Nua €100 milliún a infheistiú san hEalaíona ina Chlár

Iarrfaidh an Chomhairle Ealaíon ar an rialtas atá le teacht maoiniú €100 milliún a chur ar fáil do na healaíona i 2008 mar chuid dá Chlár Rialtais nua, méadú €20 milliún ar mhaoiniú na bliana 2007.


08 Meitheamh 2007: Ta an dámhachtain iomráiteach Magisterium buaite ag an gcumadóir Roger Doyle

Ta an dámhachtain iomráiteach Magisterium buaite ag an gcumadóir Roger Doyle ó BHAILE ÁTHA CLIATH ag Comórtas Idirnáisiúnta Ceoil Leictreafhuaimiúil Bourges sa Fhrainc - an duais is mó sa domhain do cheol leictreonach.


06 Meitheamh 2007: €500,000 bronnta faoi Scéim na bhFéilte Beaga de chuid na Comhairle Ealaíon 2007 (babhta a dó)

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis sonraí d'fhaighteoirí rathúla a fhógairt faoi bhabhta a dó de Scéim na bhFéilte Beaga don bhliain 2007.


25 Bealtaine 2007: Comhairleoirí foirme ealaíne

Abstract here


11 Bealtaine 2007: Is oth leis an gComhairle Ealaíon iar-bhall na Comhairle, Vincent Ferguson.

Is oth leis an gComhairle Ealaíon iar-bhall na Comhairle, Vincent Ferguson, a bheith ar shlí na fírinne. Is cúis mhór bróin don Chomhairle Ealaíon bás an iar-bhaill Vincent Ferguson, a bhí ina bhall den Chomhairle Ealaíon ó 1984 – 1988.


01 Bealtaine 2007: An Chomhairle Ealaíon chun freastal ar chomhchruinniú le Comhairle Chontae Uíbh Fhailí

Beidh an Chomhairle Ealaíon, gníomhaireacht Rialtas na hÉireann ar son fhorbairt na n-ealaíon, rannpháirteach (1 Bealtaine) i gcomhchruinniú le Comhairle Chontae Uíbh Fhailí sa Tulach Mhór.


27 Aibreán 2007: 'Turas' - Seolann an Chomhairle Ealaíon clár maoinithe thuaidh - theas do na healaíona traidisiúnta

Sheol Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus an Chomhairle Ealaíon 'Turas' inniu (27 Aibreán), comhchlár píolótach maoinithe do na hEalaíona Traidisiúnta. Seoladh an clár, a thabharfaidh tacaíocht agus aitheantas don luach atá ar na hEalaíona Traidisiúnta ar fud oileán na hÉireann i bhFoirgneamh Ealaíon an Fheabhail, Coláiste Magee, Ollscoil Uladh, Doire.


28 Márta 2007: Toghann aosdána 15 bhall nua, lena n-áirítear, den chéad uair, córagrafadóirí

Aosdána, an cleamhnú d'ealaíontóirí cruthaitheacha gafa le litríocht, leis na hamharcealaíona, le hailtireacht agus anois ó inniu ar aghaidh - le córagrafadóireacht. Thogh Aosdána 15 bhall nua ag an Tionól Ginearálta san Ospidéal Ríoga, Cill Mhaighneann inniu, Dé Céadaoin (28 Márta 2007); tá na hainmneacha ceangailte.


22 Márta 2007: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon maoiniú breise do Dhaoine Óga, Leanaí agus na hEalaíona

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon maoiniú breise i mbliana d'eagraíochtaí atá ag obair in earnáil na ndaoine óga, leanaí agus na n-ealaíon. Cuireadh an maoiniú seo ar fáil mar thoradh ar mhaoiniú breise a vótáil an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, an tUas. John O'Donoghue TD, chuig an Chomhairle Ealaíon ag deireadh na bliana 2006.


Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)