06 Meitheamh 2007: €500,000 bronnta faoi Scéim na bhFéilte Beaga de chuid na Comhairle Ealaíon 2007 (babhta a dó)

€500,000 bronnta faoi Scéim na bhFéilte Beaga de chuid na Comhairle Ealaíon 2007 (babhta a dó)

Éileamh iarrthóirí ag seasamh ag os cionn €2.2m

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis sonraí d'fhaighteoirí rathúla a fhógairt faoi bhabhta a dó de Scéim na bhFéilte Beaga don bhliain 2007.

Tá maoiniú tairgthe do chéad is a dó féile ar fiú €500,000 ar an iomlán é faoi bhabhta a dó den scéim, ina bhfuil foráil le haghaidh féilte agus imeachtaí a bheidh ag tarlú ar fud na tíre sa dara leath de 2007. Fuarthas céad seachtú a cúig iarratas ó choistí féilte don bhabhta sin, faoin sprioc i mí Mhárta 2007, agus éileamh iomlán de €2.216m ann.

Ag labhairt di inniu dúirt Úna McCarthy, An Bainisteoir Cláir, Féilte agus Imeachtaí: "Tá fíor-thábhacht leis na himeachtaí agus leis na féilte seo ó thaobh cláir ealaíon a chur ar fáil thart timpeall na tíre ar fad. Is léiriú é an fás atá ar líon na n-iarratas d'ardchaighdeán de chomh bríomhar is atá na healaíona, go speisialta ag an leibhéal áitiúil. Is iontach an rud é go bhfuil roinnt féilte ag méadú agus an oiread cinn eile ag teacht chun cinn, agus ionadaíocht ag beagnach gach contae in Éirinn anois"

Tá Scéim na bhFéilte Beaga, dírithe go príomha, ar imeachtaí beaga atá bunaithe go háitiúil agus ar fhéilte a bhíonn ag iarraidh maoiniú suas go dtí €20,000 ar an gComhairle Ealaíon.

Is féidir na dámhachtainí atá bronnta a úsáid i gcomhair imeachtaí aonuaire nó clár gníomhaíochtaí féile. (Féach liosta de na faighteoirí thíos). Is é meánluach na ndeontas a bronnadh ar iarrthóirí rathúla sa bhabhta seo ná €4,902.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)