27 Aibreán 2007: 'Turas' - Seolann an Chomhairle Ealaíon clár maoinithe thuaidh - theas do na healaíona traidisiúnta

Sheol Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus an Chomhairle Ealaíon 'Turas' inniu (27 Aibreán), comhchlár píolótach maoinithe do na hEalaíona Traidisiúnta. Seoladh an clár, a thabharfaidh tacaíocht agus aitheantas don luach atá ar na hEalaíona Traidisiúnta ar fud oileán na hÉireann i bhFoirgneamh Ealaíon an Fheabhail, Coláiste Magee, Ollscoil Uladh, Doire.

Tá comhmhaoiniú de thart ar €88,000 ag Turas ón dá Chomhairle Ealaíon agus cuirtear fáilte roimh iarrthóirí as Éirinn ar fad, thuaidh agus theas. Tugann Turas tacaíocht do thionscadail ealaíon ina mbíonn comhpháirtíocht, malartú nó líonrú idir ealaíontóirí, grúpaí nó eagraíochtaí i dTuaisceart Éireann agus a gcomhghleacaithe sa deisceart. Breithneofar gach réimse de na hEalaíona Traidisiúnta mar ceol, amhráin, rince, scéalaíocht agus an teanga.

Dúirt Liz Doherty, Speisialtóir sna hEalaíona Traidisiúnta, An Chomhairle Ealaíon, "Tabharfaidh an comhthionscnamh nua seo leibhéal nua tacaíochta anuas ar an mbunús atá i bhfeidhm cheana féin ag an dá Chomhairle Ealaíon, agus bainfidh pobal na nEalaíon Traidisiúnta ar fud oileán na hÉireann tairbhe as an gclár. Spreagfaidh sé freisin, ar bhealach an-onnghníomhach, forbairtí nua agus samhlaitheacha laistigh de shaol na nEalaíon Traidisiúnta."

Dúirt Paul Flynn, Oifigeach Ealaíon Traidisiúnta ag Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, "Bhí comhoibriú riamh idir ealaíontóirí traidisiúnta ar fud an oileáin seo agus tá an scéim Turas dóchasach an comhpháirtíocht sin a spreagadh agus cuidiú chun tionscadail chomhoibritheacha bhríomhara a chruthú sna hEalaíona Traidisiúnta, cinn a mhairfidh i gcuimhne na ndaoine."

Beidh foirmeacha iarratais ar fáil ón 1 Bealtaine 2007 ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann. Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais an 28 Meitheamh 2007. Cuirfear iarrthóirí ar an eolas maidir le toradh a gcuid tograí faoin 31 Iúil 2007.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le Paul Flynn, Oifigeach Ealaíon Traidisiúnta, Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, pflynn@artscouncil-ni.org, 028 9038 5226

CRÍOCH

Arna heisiúint ag: Joe Stuart, Oifigeach Preasa agus Cumarsáide, An Chomhairle Ealaíon, Teil 01 6180 235

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)