18 Meitheamh 2007: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon cé orthu a mbronnfar Dámhachtain na nAmharcealaíon a Fheighleofar

Tá lúcháir ar An Chomhairle Ealaíon / The Arts Council agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann go mbronnfar Dámhachtain na nAmharcealaíon a Fheighleofarar Brendan Earley, Bea McMahon, Conor McFeely and Factotum.

Tionscadal de chuid Choiste Thuaidh/Theas na Comhairle Ealaíon/The Arts Council agus Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann is ea Dámhachtain na nAmharcealaíon a Fheighleofar agus í á reáchtáil i gcomhpháirtíocht leis Gailearaí Dhubhghlas de hÍde, Baile Átha Cliath agus Void, Doire agus é mar aidhm aici cur ar chumas na n-ealaíontóirí a roghnaítear saothar ríthábhachtach a tháirgeadh trína gcuirfear a gcleachtas féin chun cinn. Ar cheann de phríomhghnéithe na dámhachtana tá an deis a thugtar do na healaíontóirí a saothar a chur ar taispeáint i ndánlanna Dhubhghlas de hÍde agus Void, ag tosú ag deireadh na bliana.

Ar labhairt dó inniu, dúirt an t-aoi-fheighlí Mike Nelson, “Cúis áthais dom an spéis mhór a cuireadh sa Dámhachtain. Bhain na hiarratais le réimse cleachtas agus chuir ealaíontóirí ar chéimeanna éagsúla dá bhforbairt ealaíne isteach uirthi. Cúis áthais dom go bhfuil an díograis chéanna ag na Comhairlí Ealaíon agus ag na dánlanna is atá agamsa maidir leis an dámhachtain a bhronnadh ar cheathrar ealaíontóirí. Cuireann sé sceitimíní áthais orm go bhfuil an dearcadh céanna ag Brendan, Bea, Conor and Factotum is atá agam féin faoina bhféadfadh an dámhachtain seo a bhaint amach.”

Bhí sé seo a leanas le rá ag Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Mary Cloake “Is éard a bhí i gceist leis an dámhachtain seo i gcónaí ná deis shuntasach a chur ar fáil d’ealaíontóirí. Cuid lárnach di ó thús ab ea an pháirt a bheadh ag feighlí mór le rá inti. Is rí-luachmhar an tuiscint atá ag Mike Nelson mar ealaíontóir agus an aire a thugann sé do chuspóir na dámhachtana.”

Rinne Príomhfheidhmeannach Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, Roisín McDonough comhghairdeas leis na healaíontóirí ar éirigh leo agus dúirt, “Tá cómh-mhaoiniú le fáil don dámhachtain seo agus is tríthi a thugaimid aitheantas d’ealaíontóirí ó Thuaisceart Éireann agus ó Phoblacht na h Éireann a bhfuil céim na cinniúna sroichte acu maidir lena saol oibre féin agus a d’fhéadfadh an-tairbhe a bhaint as sé mhí a chaitheamh ag forbairt tionscadal uaillmhianach ealaíne. Beidh sé ar a gcumas saothar nua buan-luachmhar a chruthú de thoradh na tacaíochta a thugaimid dóibh agus caighdeáin nua a bhaint amach mar ealaíontóirí.”

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)