21 Márta 2007: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoir Dhámhachtain Kevin Kieran

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt gurb ar Stephen Roe de chuid Ailtireacht ROEWU a bronnadh Dámhachtain Kevin Kieran i gcomhair 2007-2009.

Bunaíodh an dámhachtain uathúil seo i gcomhpháirt le hOifig na nOibreacha Poiblí (OPW) agus tugann sí deis d'ailtire cumasach atá ag teacht aníos, tionscadal taighde a fhorbairt thar dhá bhliain. Ar chríochnú an tionscadail seo, fostófar an t-ailtire le foirgneamh a dhearadh ar son Oifig na nOibreacha Poiblí An luach atá ag dul don ghné taighde den dámhachtain ná €50,000.

D'fhás Stephen Roe aníos sa Mhuileann gCearr agus rinne sé staidéar ar an ailtireacht in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Sráid Bolton, áit ar bhain sé céim amach i 1993. Bhain Stephen Céim Mháistreachta san Ailtireacht amach ó Ollscoil Columbia i Nua Eabhrac i 1998 agus tá sé lonnaithe i Londain anois. I rith na mblianta 2004 agus 2005 ba é Stephen ina Comhalta Cleachtóra Lefevre ag Teacht Chun Cinn ag Ollscoil Stáit Ohio. Tá saothar dá chuid foilsithe go forleathan agus curtha ar taispeántas sna Stáit Aontaithe, sa Ríocht Aontaithe, sa Fhrainc, sa Ghréig, sa Chipir, san Eastóin, agus ag an Beijing Biennale i 2006. Tá sé ag obair faoi láthair ar thionscadail tógála in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus sa Téaváin.

Sa tionscadal taighde dar teideal, Ailtireacht, I gceann na haimsire-Architecture, immersed in the weather, atá ar bun ag Stephen Roe, fiosrófar straitéisí deartha a aontóidh na freagairtí ábhair éagsúla ar an aimsir in Éirinn - ó theicteonaic dhúchais an bhalla chloiche shingil Éireannaigh sa ghaoth; go dtí neart an tsolais sna séipéil nua-aoiseacha le Liam Mc Cormick. Foilseachán a bheidh mar thoradh agus feidhmeoidh sé mar chreatlach straitéiseach chun tógáil laistigh de, agus leis an aeráid uathúil Éireannach.

Ag labhairt di inniu, dúirt Stephanie O'Callaghan sa Chomhairle Ealaíon "Toisc go mbeifear ag obair ó fhasach agus ag déanamh tionscadal teoirciúil nua in ionad ar leith, táthar ag súil go gcuirfidh an tionscadal úrnua seo go mór leis an díospóireacht ar ailtireacht chomhaimseartha in Éirinn. Agus é ag dul i ngleic leis na saincheisteanna a bhaineann leis an nasc atá ag foirgneamh lena thimpeallacht aeráide, tá Stephen Roe ag plé le saincheisteanna atá fíorfhiúntach dúinn ar fad. Táimid ag súil le feiceáil conas mar a rachaidh a scileanna ealaíne agus anailíseacha ar leith i ngleic leis an tionscadal seo sa dá bhliain amach romhainn."

Ainmníodh an Dámhachtain seo as Kevin Kieran, nach maireann, a bhí ina ailtire, ina theagascóir agus ina chomhairleach leis an gComhairle Ealaíon. Is í an aidhm atá léi ná cabhrú le teacht in inmhe an ealaíontóra agus forbairt gairme an ailtire agus maoiniú a chur ar fáil le haghaidh sárchaighdeáin agus nuálaíochta san ailtireacht.

CRÍOCH

Arna heisiúint ag: Joe Stuart, Oifigeach Preasa agus Cumarsáide, An Chomhairle Ealaíon, Teil. 01 6180 235

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)