14 Meitheamh 2007: An Chomhairle Ealaíon ag tathant ar an Rialtas Nua €100 milliún a infheistiú san hEalaíona ina Chlár

Iarrfaidh an Chomhairle Ealaíon ar an rialtas atá le teacht maoiniú €100 milliún a chur ar fáil do na healaíona i 2008 mar chuid dá Chlár Rialtais nua, méadú €20 milliún ar mhaoiniú na bliana 2007. Chuirfeadh an maoiniú seo ar chumas na Comhairle Ealaíon díriú ar roinnt réimsí tábhachtacha, ar nós deiseanna breise a thabhairt do pháistí a bheith rannpháirteach sna hEalaíona, deiseanna eile taibhithe a chruthú sna Lárionaid Ealaíon atá breactha ar fud na tíre agus Clár rathúil Taistil na Comhairle a neartú ach ligean d'eagraíochtaí ealaíon taispeántais a thabhairt timpeall na tíre, rud ba dheacair a dhéanamh go dtí seo mar gheall ar na costais arda.

I ráiteas a rinne sí inniu, dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Olive Braiden, gurbh infheistiú suntasach é €100 milliún a chobhsódh earnáil na n-ealaíon den chéad uair riamh in Éirinn. Chuirfeadh sé seo ar chumas na n-ealaíontóirí agus na n-eagraíochtaí ealaíon obair go rialta sna scoileanna, i measc an phobail agus i gcomhthéacsanna eile, agus an ról bunriachtanach atá acu i saol an náisiúin a chomhlíonadh, ag cur feabhais ar cháilíocht na beatha in Éirinn agus ag cur le cáil ár gcultúir thar lear.

Ag treisiú di leis an riachtanas atá le €100m, dúirt Olive Braiden nár chóir na healaíona a mheas faoina luach.

Dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Is mó ná riamh an gá atá ag eacnamaíocht nua na faisnéise leis na healaíona. Is é an cumas atá againn sinn féin a chur in inmhe, an chruthaíocht atá againn agus ár mbainisteoireacht ar an eolas a chuirfidh rath orainn feasta. Is as ár dteagmháil leis na healaíona agus ár rannpháirtíocht iontu a eascraíonn na tréithe riachtanacha seo, ar mó a seasamh i gcónaí, mar sin is den stuaim é go leanfadh an Rialtas den infheistíocht sna healaíona.”

Tá an Chomhairle Ealaíon ag foilsiú sraithe paimfléad a threisíonn le luach na n-ealaíon agus leis an éifeacht dearfach a bhíonn acu ar shaol na ndaoine. Tá paimfléid le Ian Kilroy, Eagarthóir Ealaíon an Irish Examiner, John Burns, Eagarthóir Nuachta an Sunday Times agus iriseoir agus tráchtaire an Irish Times, John Waters, tar éis a bhfoilsithe cheana. Tá paimfléid le Emer O’Kelly, John McAuliffe agus Kevin Whelan le teacht.

Is féidir na paimfléid seo a íoslódáil ó: http://www.artscouncil.ie/en/FAQ/value_of_the_arts.aspx.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)