25 Bealtaine 2007: Comhairleoirí foirme ealaíne

Is mian leis an gComhairle Ealaíon comhairleoirí foirme ealaíne a fhostú sna trí réimse seo a leanas:

  • Sorcas, Sráidealaín agus Seónna
  • Amharclannaíocht
  • Ceol

Tá na rólanna seo á dtairiscint ar bhonn comhairleach páirtaimseartha ar feadh tréimhse suas le trí bliana.

Is é an spriocdháta chun tairiscintí a fháil ná Dé Luain, 25 Meitheamh 2007 ag 12:30in.

 

Tuilleadh eolais

Comhairleoirí foirme ealaíne

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)