18 Nollaig 2006: Seolann an Chomhairle Ealaíon Sounds New – Review of Supports to Contemporary Music in Ireland

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon foilsiú Sounds New - Review of Supports to Contemporary Music in Irelanda fhógairt. Tá an doiciméad seo bunaithe ar thaighde a rinne an Chomhairle Ealaíon a choimisiúnú agus ar thug na sainchomhairleoirí ón RA, Graham Devlin and Associates, faoi i 2005.

Sounds New Déanann Sounds New cur síos ar na tacaíochtaí atá ar fáil do cheol comhaimseartha in Éirinn, agus tugann sé na torthaí ó shuirbhé a rinneadh ar chumadóirí, taibheoirí agus eagraíochtaí atá gníomhach le ceol comhaimseartha agus samplaí idirnáisiúnta de thacaíochtaí ceoil chomhaimseartha, chomh maith le réimse leathan de réimsí straitéiseacha a bheidh le forbairt amach anseo a leagan síos.

Ag labhairt di ar fhoilsiú Sounds New - dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Olive Braiden: "Is buachphointe atá san athbhreithniú seo i bhforbairt cheoil chomhaimseartha in Éirinn. Is céim an-dearfach atá san aitheantas atá tugtha ag an gComhairle Ealaíon don ghá an réimse seo a fhorbairt trí choimisiúnú an athbhreithnithe seo."

Dúirt saineolaí ceoil na Comhairle Ealaíon, Fergus Sheil, "Cuirim an-fháilte roimh an tuarascáil seo ar earnáil an cheoil chomhaimseartha. Is cloch mhíle thábhachtach i bhforbairt an cheoil chomhaimseartha in Éirinn í foilsiú Sounds New . Tugann an tuarascáil seo pictiúr soiléir dúinn den mhéid atá bainte amach go dtí seo agus de na dúshláin atá amach os ár gcomhair. Tugann sí an deis don Chomhairle céimeanna forbartha a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo a thógáil sna míonna agus sna blianta amach romhainn".

Tá ról tábhachtach tar éis bheith ag an gComhairle Ealaíon le blianta fada anuas i leith ceoil nua trí choimisiúin, sparántachtaí agus réimse dámhachtainí d'ealaíontóirí aonair. Tá maoiniú déanta aici freisin ar roinnt eagraíochtaí taibhealaíne agus tacaíochta, chomh maith le tionscnóirí agus údaráis áitiúla.

Sounds New in dá cháipéis. Tugann an phríomhcháipéis achoimre ar thorthaí taighde, comparáidí idirnáisiúnta agus réimsí i gcomhair forbairt straitéiseach. Tá cáipéis níos faide a thugann an cúlra ar fáil chun íoslódáil ó leabharlann na Comhairle Ealaíon.

Íoslódáil an tuairisc:

http://www.artscouncil.ie/library/downloads/ArtistsSchools06_irish.pdf

CRÍOCH.

Arna eisiúint ag: Joe Stuart, Oifigeach Preasa agus Cumarsáide, An Chomhairle Ealaíon, Teil 01-6180235.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)