09 Feabhra 2007: Aiféala ar an gComhairle Ealaíon faoi bhás Benedict Kiely

Tá aiféala curtha in iúl ag an gComhairle Ealaíon ar chloisteáil dóibh faoi bhás Benedict Kiely, ball d’Aosdána, a d’éag ní ba luaithe inniu.

Ag labhairt di inniu, dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, “Is trua leis an gComhairle go mór bás Benedict Kiely, a bhí mar dhuine mór le rá sna healaíona agus sa litríocht in Éirinn. Tá corpas saothair cruthaithe aige thar thréimhse trí scór bliain atá tar éis rian láidir a fhágáil ar an litríocht chomhaimseartha. Rinneadh iniúchadh agus ceiliúradh sa phrós iontach a scríobh sé ar an gcastacht agus ionadh a bhaineann leis an daonnacht. Ainmníodh mar Shaoi de chuid Aosdána é sa bhliain 1996. Cuirimid ár gcomhbhrón in iúl dá chlann ag an tráth seo”.

Rugadh Benedict Kiely in aice leis an Droim Mór, Co. Thír Eoghain, sa bhliain 1919, agus tógadh san Ómaigh é. Bhí sé ar intinn aige bheith ina shagart Íosánach sular thosaigh sé a ghairm mar iriseoir agus scríbhneoir ficsin. Tháinig Counties of Contention, faoin gcríochdheighilt i dTuaisceart Éireann, amach sa bhliain 1945 agus ina dhiaidh sin ab ea a tháinig a chéad úrscéal, Land Without Stars. Úrscéalta eile leis ab iad The Cards of the Gambler (1953), Dogs Enjoy the Morning (1968), Proxopera (1977) agus Nothing Happens in Carmincross (1985). Tháinig bailiúchán dá chuid gearrscéalta amach i 2001; i measc na mbailiúchán roimhe sin bhí A Journey to the Seven Streams (1963), A Ball of Malt and Madame Butterfly (1973), A Cow in the House (1978), The State of Ireland: A Novella and Seven Short Stories (1980) agus A Letter to Peachtree (1987). D’fhoilsigh Metheun a úrscéal The Captain with the Whiskers i gclúdach crua i 2004 agus i gclúdach bog i 2005. Bhí scéal do leanaí foilsithe aige chomh maith, roinnt saothar léirmheastóireachta ar litríocht agus polaitíocht na hÉireann, agus dhá cheann de chuimhní cinn, Drink to the Bird: An Omagh Boyhood (1992), agus The Waves Behind Us (1999).

Chónaigh Benedict Kiely i mBaile Átha Cliath ar feadh beagnach 70 bliain.

Arna eisiúint ag: Joe Stuart, Oifigeach Preasa agus Cumarsáide, An Chomhairle Ealaíon, Teil. 01 6180235

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)