23 Eanáir 2007: Ráiteas na Comhairle Ealaíon maidir le Dúnadh Chéim Choláiste na Tríonóide san Aisteoireacht

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis cruinniú a iarraidh le Propast Choláiste na Tríonóide, an Dr. John Hegarty, tar éis an fhógra go bhfuil deireadh le cur leis an gclár gairmiúil oiliúna aisteoirí.

Bhí an-díomá ar an gComhairle Ealaíon cloisteáil go raibh an cúrsa atá tar éis roinnt de na haisteoirí amharclainne óga is fearr in Éirinn a thabhairt dúinn le dúnadh.

Beidh an Chomhairle Ealaíon ag moladh go ndéanfaí athmheas ar an gcinneadh seo chomh luath agus is féidir.

Críoch.

Arna eisiúint ag: Joe Stuart,
Oifigeach Preasa agus Cumarsáide
An Chomhairle Ealaíon
01-618 0235

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)