23 Eanáir 2007: Fáiltíonn an Chomhairle Ealaíon roimh fhoilsiú an Phlean Forbartha Náisiúnta

Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh fhoilsiú an Phlean Forbartha Náisiúnta, agus fáilte ar leith roimh an gClár Cultúir agus an infheistíocht de 1.13 euro billiún atá pleanáilte don chultúr. Níl ann ach an ceart go mbeadh ról tábhachtach ag na healaíona agus ag an gcultúr sa Phlean Forbartha Náisiúnta agus go mbeadh seasamh feiceálach acu i measc chláir eile an Phlean.

Is í aidhm an phlean ná caighdeán saoil níos fearr a bhaint amach do chách. Tá ról lárnach le himirt ag na healaíona anseo, agus aithnímid an ról atá á thabhairt d'ealaíona agus cultúr chun cabhrú le sochaí chothromaithe a fhorbairt. Cuireann an Plean béim ar thiomantas an Rialtais chun rochtain uilíoch a chur ar fáil d'áiseanna ealaíon agus cultúrtha. Tacaímid leis an togra atá sa phlean i gcomhair Chlár nua ACCESS chun cabhrú le háiseanna ealaíon agus cultúir ar fud na tíre.

Beidh sé tábhachtach agus áiseanna ealaíon agus cultúir á bhforbairt, go mbeidh dóthain sna hacmhainní buiséadacha bliantúla thar thréimhse an phlean chun a chinntiú gur féidir clársceidealadh a dhéanamh i gcomhair ionad ar fud na tíre. Is é cuspóir na Comhairle Ealaíon ná go sroichfeadh maoiniú bliantúil i gcomhair na n-ealaíon €100 milliún i 2008 chun gur féidir tabhairt faoi chamchuairteanna agus tionscnaimh eile ar fud na tír.

Tá na gnéithe Thuaidh-Theas den phlean uathúil agus tá fáilte rompu. Tá súil againn go mbeidh páirt ag na healaíona agus ag an gcultúr sna ghné Thuaidh-Theas de agus bheadh áthas orainn páirt a ghlacadh sa chomhoibriú.

Críoch.

Arna eisiúint ag: Joe Stuart,
Oifigeach Preasa agus Cumarsáide
An Chomhairle Ealaíon
01-618 0235

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)