26 Eanáir 2007: Maoiniú á thairiscint ag an gComhairle Ealaíon do 313 eagraíocht i gcomhair 2007

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon, an ghníomhaireacht Rialtais a dhéanann forbairt ar na healaíona in Éirinn, a príomhbhabhta cinntí deontais inniu faoina clár maoinithe ioncaim reatha i gcomhair 2007. Is é an maoiniú ioncaim reatha príomhchlár deontais na Comhairle, agus tá os cionn €55m á thairiscint aici go dtí seo, méadú de 8% ar fhigiúirí 2006.

Dúirt Olive Braiden, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, 'Ag tógáil an €5.8m a d'fhógraíomar i mí na Nollag san áireamh, tá áthas orainn anois go bhfuilimid ábalta €55m a thairisint i ndeontais go dtí seo. Tá méadú de 1.3m euro d'Amharclann na Mainistreach san áireamh anseo, rud dá dtugann an maoiniú iomlán i gcomhair 2007 suas go 8.5m euro. Tá an babhta seo de chabhair deontais ioncaim cothrom le beagnach 70% den mhaoiniú a fuaireamar ón Rialtas. Beidh an t-éileamh uile ar an gComhairle i gcomhair 2007 thar gach scéim maoinithe cothrom le beagnach dúbailt an méid atá ar fáil. Beidh babhtaí maoinithe eile i gcomhair sparánachtaí, gradaim, agus féilte beaga agus na cláir eile ann amach sa bhliain.'

Dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "Fuaireamar os cionn 400 iarratas ó eagraíochtaí ealaíne ar fud na tíre i gcomhair 2007 - compántais léiriúcháin; ionaid ealaíne; féilte; eagraíochtaí seirbhíse agus acmhainní. Bhí 63 acu seo ó iarrthóirí nár sheol iarratas riamh chuig an gComhairle Ealaíon agus bhí an-áthas orainn a bheith ábalta 13 de na heagraíochtaí seo a mhaoiniú den chéad uair. Tá maoiniú tugtha do 313 eagraíocht san iomlán go dtí seo i mbliana faoin gclár ioncam reatha seo. Tá aiféala orainn nárbh fhéidir linn tacaíocht a chur ar fáil do gach tionscadal maith taobh istigh de na hacmhainní a bhí ar fáil dúinn, ach ní mór dúinn leithdháileadh a dhéanamh taobh istigh dár mbuiséad iomlán'.

Críoch.

Arna eisiúint ag Joe Stuart  Oifigeach Preasa agus Cumarsáide
An Chomhairle Ealaíon
01-618 0235

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)