12 Nollaig 2006: Is oth leis an gComhairle Ealaíon iar-bhall na Comhairle, Patrick Murray, a bheith ar shlí na fírinne

Is mór an brón atá ar an gComhairle Ealaíon mar gheall ar bhás an iar-bhaill Patrick Murray, a bhí ina bhall den Chomhairle Ealaíon idir 1993-1998.

Ag labhairt di inniu, dúirt Mary CloakeStiúrthóir na Comhairle Ealaíon: "“Chuir Patrick Murray ar go leor bealaí le beocht na n-ealaíon in Éirinn. Mar bhall den Chomhairle Ealaíon, ba laoch dúthrachtach ar son an rince é. Le linn a thréimhse sa tionacht, rinne an Chomhairle Ealaíon a deontas is mó riamh i dtreo rince. Deontas de 1.27m euro (£1m) a bhí i gceist chun ionad rince a chruthú i lár na cathrach i mBaile Átha Cliath B'ealaíontóir dúthrachtach é, ach chomh maith leis sin, ba charachtar lán de bheocht é a raibh joie de vivre ag baint lena chuid oibre sna healaíona a thug spreagadh agus ardú meanman dóibh siúd ina thimpeall, agus a chuir le caighdeán go leor saolta. Tá saol ealaíon na hÉireann i bhfad níos measa as dá uireasa. Déanaimid comhbhrón ó chroí lena theaghlach agus lena chairde”.

B'as Corcaigh do Patrick Murray agus fuair sé céim ón Crawford School of Art. D'oibrigh sé ar dhearadh drámaí, ceoldrámaí, bailé, geamaireachtaí agus ceoldrámaí ar feadh os cionn tríocha bliain: ó Bhaile Átha Cliath go West End Londain agus Broadway. D'oibrigh sé i gcomhar leis an Stiúrthóir Bailé Náisiúnta Joan Denise Moriarty ar feadh blianta fada.

Bhí Patrick Murray ina bhall d'Institiúid Dearthóirí Éireann. Ba iad na léiriúcháin is déanaí a bhí aige ná: “Die Fledermaus” ag Cork Opera House agus “Someone Who’ll Watch Over Me” ag an Cork Arts Theatre. Dhear Patrick an taobh istigh de go leor foirgneamh cathartha stairiúil, lena n-áirítear Halla na Cathrach i gCorcaigh.


Críoch.

Arna eisiúint ag: Joe Stuart, Oifigeach Preasa agus Cumarsáide, An Chomhairle Ealaíon, Teil 01-6180235.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)