21 Iúil 2010: Seisiún faisnéise maidir le Scéim Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa

Chuir an Chomhairle Ealaíon tús le déanaí le scéim nua phíolótach arb é a cuspóir ná líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa ar fud na tíre a chobhsú agus tacú leo. Is féidir cur isteach anois ar an Scéim Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa ar shuíomh Gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon. 

Is féidir treoirlínte agus na sonraí go léir a fháil trí chliceáil ar an nasc seo a leanas: Scéim Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa 

Is é an spriocam don iarratas seo ná 5.30 i.n. an Déardaoin, 12 Lúnasa 2010.

Is ionann uasluach na dámhachtana agus €15,000.

Seisiún faisnéise

Cuirfidh Foireann Rince na Comhairle Ealaíon seisiún faisnéise ar siúl faoin Scéim Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa. Is é cuspóir an tseisiúin faisnéise seo ná soiléiriú a dhéanamh ar phríomheilimintí na scéime nua agus faisnéis theicniúil a sholáthar faoin bpróiseas iarratais.

Déileálfar leis na topaicí seo a leanas ag an seisiún faisnéise:

  • forléargas ar chuspóir agus ar thosaíochtaí na scéime
  • faisnéis faoi iarratas a dhéanamh, lena n-áirítear iarratas a dhéanamh ar an gcóras nua ar líne
  • ábhair thacaíochta
  • botúin choitianta a sheachaint
  • an próiseas measúnaithe agus déanamh cinntí
  • ceisteanna agus freagraí.

Beidh an seisiún faisnéise ar siúl i Seomra Acmhainní na nEalaíontóirí, Dance House i mBaile Átha Cliath Dé Máirt, 27 Iúil ag 1 i.n.

Tuilleadh faisnéise

Le faisnéis a fhail maidir le conas iarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas le do thoil

  • Ceisteanna Coitianta maidir le seirbhísí ar líne: liosta de na ceisteanna a chuirtear go coitianta faoi iarratas a dhéanamh ar líne,
  • Youtube: Treoir céim ar chéim i bhfoirm físeáin faoi conas foirm iarratais i gcomhair maoinithe a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil. 
  • Twitter (ArtsCouncilHelp): liosta de na teachtaireachtaí tweet a bhaineann le maoiniú

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Scéim Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa téigh i dteagmháil le Elaine Connolly: elaine.connolly@artscouncil.ie

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh áthas ar fhoireann na Comhairle Ealaíon ceisteanna ginearálta a fhreagairt ach nach mbeidh siad in ann comhrá mion a bheith acu le daoine faoi thionscadail faoi leith.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)