24 Bealtaine 2010: Baineann an Chomhairle Ealaíon príomhdhámhachtain gnó amach, déantar tairiscint cabhrú le daoine eil

Rinne an Chomhairle Ealaíon cúnamh a thairiscint do ghníomhaireachtaí rialtais eile chun a gcuid córais deontais a nuachóiriú agus a dhéanamh níos tapúla tar éis di an dámhachtain chlúiteach le haghaidh sármhaitheas TFC san earnáil phoiblí a bhaint amach.
 
Bhí an-áthas ar an Aire Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, Máire Ní Ainifín, an scéal a chloisteáil, agus rinne sí comhghairdeas leis an gComhairle Ealaíon agus le gach duine a raibh baint acu leis an tionscadal.
 
Leis an tionscadal buaiteach, a cuireadh ar fáil i gcomhpháirt le Deloitte, d’athraigh an Chomhairle Ealaíon ó bheith ag plé de láimh leis na mílte bileoga iarratais ar dheontais páipéarbhunaithe -- chomh maith le hábhar cúltaca cosúil le ceol, pictiúir agus físeáin - chuig iarratais leictreonacha ar an scáileán. Chabhraigh sé seo chun próiseáil deontais a dhéanamh in achar ama roinnt seachtaine níos giorra, gan dochar de chineál ar bith a dhéanamh do dhianmheasúnú neamhspleách na gníomhaireachta ar an saothar ealaíne atá i gceist.
 
Mar thoradh ar seo, agus in ainneoin méadú seasta ar líon na n-iarratas ó ealaíontóirí, bhí an ghníomhaireacht in ann laghdú suntasach ar chostais a bhaint amach, agus chabhraigh sé leo déileáil le titim 20% ar líon na mball foirne in 2010. Tá an próiseas chun íocaíochtaí a tharraingt aníos ar líne anois freisin, rud a chuireann ar chumas faighteoirí na ndeontas iarratas ar íocaíocht a dhéanamh ar líne agus dul chun chinn na n-íocaíochtaí a rianú ar líne.
Thug ealaíontóirí an córas nua chucu féin go fonnmhar, ag baint leasa as an gComhairle Ealaíon a bheith ar fáil anois 24 uaire in aghaidh an lae, seacht lá na seachtaine chun gnó leictreonach a dhéanamh. Bhí stiúrthóir ar mhóreagraíocht ealaíon amháin, ar cuireadh isteach ar a shocruithe taistil de thoradh ar na fadhbanna ón luaithreamhán bolcánach, in ann spriocdháta tábhachtach iarratais a chomhlíonadh mar sin féin trí logáil isteach ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon agus faisnéis riachtanach a chur isteach ag úsáid iPhone.
 
Dúirt Máire Ní Ainifín, an tAire Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, "Ba mhaith liom mo chomhghairdeas a dhéanamh leis an gComhairle Ealaíon agus a rá go bhfuilim féin bródúil freisin as an méid a baineadh amach.  Ní hamháin gur éirigh leis an gComhairle a costais cúloifige agus riaracháin a laghdú, rud is fiú go mór a lua, ach d’éirigh léi a seirbhís dá cliaint a fheabhsú ag an am céanna.  Seo sampla den gheilleagar cliste i mbun gnímh agus léiríonn sé mar is féidir le réitigh chruthaitheacha agus obair bhuíne leas a dhéanamh do gach duine".
 
"Ón uair a ceapadh an tionscadal seo go dtí gur seoladh ‘beo’ é, níor imigh thart ach 12 mhí. Rinneadh bunathrú ar an leibhéal seirbhíse d’ealaíontóirí agus táimid i bhfad níos éifeachtúla mar chomhlacht stáit dá bharr," a dúirt Aidan Burke, Stiúrthóir Oibríochtaí na Comhairle Ealaíon.
 
Dúirt an tUasal Burke go raibh ríméad air as an dámhachtain a bhuachan, agus thug sé moladh dóibh siúd ar fad a rinne obair le cinntiú go n-éireodh go geal leis an athrú chuig seirbhísí ar líne.
 
"Ba hiarracht ollmhór foirne a bhí i gceist - ba é bunsraith ár ratha ná an rannpháirtíocht ó gach réimse den Chomhairle Ealaíon," a dúirt an tUasal Burke. "Táim an-sásta lena bhfuil bainte amach ag an bhfoireann, agus is cúis bróid dom a rá go gcreidim go bhféadfaí an tionscadal a úsáid mar shlat tomhais do ghníomhaireachtaí eile stáit. Bheadh an-áthas orm cabhrú le heagraíochtaí eile leas a bhaint ón taithí a bhí againn ar an tionscadal, go háirithe gníomhaireachtaí eisithe deontas eile ar fud na hearnála poiblí."
 
Sa trácht a thug lucht na nDámhachtainí maidir le Sármhaitheas TFC, dúirt siad: "Baineadh an réiteach a chuir an Chomhairle Ealaíon ar fáil amach ag úsáid cineálacha cur chuige tionscadal solúbtha den chineál is fearr san aicme, agus baineadh leas as teicneolaíochtaí amhail ‘Cloud’, foinse oscailte agus meáin shóisialta.  Is réiteach é a d’eascair ón riachtanas le laghduithe ar chostais agus feabhsú ar éifeachtúlachtaí eagraíochtúla a chur ar fáil, agus tá gach cuspóir a bhí forordaithe roimh ré bainte amach aige."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)