08 Meitheamh 2010: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon beartas nua maidir le Spásanna Oibre Físealaíontóirí

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon beartas nua maidir le Spásanna Oibre Físealaíontóirí - Visual Artists’ Workspaces in Ireland: A New Approach. Leanann an beartas seo ar Aghaidh ón Athbhreithniú ar Spásanna Oibre Físealaíontóirí in Éirinn a cuireadh i gcrích in 2009.

Tá sé mar aidhm ag an mbeartas dul i ngleic le bonneagar spásanna oibre físealaíontóirí in Éirinn ar bhealach a thógann dinimic agus éagsúlacht na hearnála san áireamh. Dúirt Claire Doyle, Ceann na nAmharcealaíon ag an gComhairle Ealaíon: "Tá an-áthas orainn beartas a sheoladh maidir leis na spásanna oibre a chuirtear ar fáil d’fhísealaíontóirí in Éirinn. Seans nach mbeidh an pobal in ann an bonneagar seo a fheiceáil láithreach bonn, ach tá sé ríthábhachtach do leas earnáil na bhfísealaíon in Éirinn go dtabharfaí aitheantas don ról atá aige maidir le tacaíocht a thabhairt d’obair na bhfísealaíontóirí."

Tá an beartas le fáil anseo.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)