15 Iúil 2010: Clinicí faisnéise maidir le scéimeanna nua maoinithe téatair

Is féidir cur isteach anois ar thrí scéim nua mhaoinithe téatair ar shuíomh Gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon http://onlineservices.artscouncil.ie/Secure/Login.aspx?lang=en-ie  (Gheobhaidh tú na treoirlínte agus na sonraí a bhaineann le gach scéim trí chliceáil ar na naisc seo a leanas)

 • Scéim chónaitheachta d’ealaíontóir téatair
 • Scéim mhaoinithe um fhorbairt téatair
 • Scéim thacaíochta um chomhroinnt acmhainní téatair
  Is é an spriocdháta do na scéimeanna nua ná 5.30 i.n. Déardaoin 12 Lúnasa. Is í an dámhachtain is airde atá ar fáil ná €20,000.

Clinicí faisnéise

Cuirfidh foireann Téatair na Comhairle Ealaíon roinnt clinicí faisnéise ar siúl faoi na scéimeanna nua maoinithe. Is é cuspóir na gclinicí ná deis a thabhairt dóibh siúd ar spéis leo an scéal cuspóir agus tosaíochtaí na scéimeanna nua a phlé agus faisnéis theicniúil a thabhairt faoin bpróiseas iarratais.

Déileálfar leis na topaicí seo a leanas ag na clinicí:

 • forléargas ar chuspóir agus ar thosaíochtaí na scéimeanna
 • faisnéis faoi iarratas a dhéanamh, lena n-áirítear iarratas a dhéanamh ar an gcóras nua ar líne
 • ábhair thacaíochta
 • botúin choitianta a sheachaint
 • an próiseas measúnaithe agus déanamh cinntí
 • ceisteanna agus freagraí.

Beidh ceithre chlinic ar bun, ceann i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, i gCorcaigh agus i Luimneach ar na dátaí seo a leanas:

 •  Baile Átha Cliath: Déardaoin, 15 Iúil 11.00rn Project Arts Centre
 • Gaillimh: Dé Sathairn, 17 Iúil 10.00am Nun’s Island Theatre
 • Corcaigh:  Dé Luain, 19 Iúil 11.30rn Civic Trust House, 50 Cé Pope, 11-1
 • Luimneach: Dé Máirt, 20 Iúil 11.00rn Belltable ón láthair ag 36, Sráid Shisil

Tuilleadh eolais

Le faisnéis a fháil maidir le conas iarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas le do thoil

 • Ceisteanna Coitianta maidir le seirbhísí ar líne : liosta de na ceisteanna a chuirtear go coitianta faoi iarratas a dhéanamh ar líne,
 • Youtube: Treoir céim ar chéim i bhfoirm físeáin faoi conas foirm iarratais i gcomhair maoinithe a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil
 • Twitter (ArtsCouncilHelp): liosta de na teachtaireachtaí tweet a bhaineann le maoiniú
 • Le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis na scéimeanna téatair téigh i dteagmháil le Maeve Giles: maeve.giles@artscouncil.ie.

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh áthas ar fhoireann na Comhairle Ealaíon ceisteanna ginearálta a fhreagairt ach nach mbeidh siad in ann comhrá mion a bheith acu le daoine faoi thionscadail faoi leith.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)