11 Bealtaine 2010: Fógraíonn an tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa céad Laureate na nÓg

D’fhógair an tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa Siobhán Parkinson a bheith ina Laureate na nÓg, an chéad laureate in Éirinn le haghaidh litríocht do leanaí. Bhronn an tUachtarán an bonn Laureate na nÓg uirthi ag imeacht speisialta i gceanncheathrú na Comhairle Ealaíon.

Tionscnamh nua de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Laureate na nÓg a fhaigheann tacaíocht ó Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Leabhair Pháistí Éireann agus Éigse Éireann. Bunaíodh an gradam seo chun suim daoine óga i litríocht ardchaighdeáin do leanaí a spreagadh agus chun béim a leagadh ar thábhacht na litríochta do leanaí inár saol cultúrtha agus samhlaíochta. Tugann Eason’s agus an Irish Times tacaíocht do Laureate na nÓg freisin.
Ag labhairt di le lucht éisteachta ina raibh idir leanaí agus daoine fásta, dúirt an tUachtarán go ndearna scríbhneoirí "draíocht a fhí isteach in intinn agus i gcroí daoine le focail".

"Tá leabhair ina n-uirlisí do dhaoine chun tairbhe iomlán a bhaint astu féin," a dúirt an tUachtarán Mhic Ghiolla Íosa. "Tugtar léargas duit ar d’intinn féin iontu, cuireann siad domhan mór cairde ar fáil duit, agus cabhraíonn siad chun tú a oscailt do gach ní a bhfuil ar siúl timpeall ort."

Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, "Is cúis bróid don Chomhairle Ealaíon é an chéad laureate le haghaidh litríochta do leanaí in Éirinn a ainmniú. Tá sé mar aidhm ag Laureate na nÓg domhan samhlaíoch na ndaoine óga a leathnú agus a shaibhriú, cion don léamh a spreagadh agus luach na litríochta a mheabhrú do leanaí agus do dhaoine óga.
"Bíonn ról uathúil ag an litríocht maidir le cabhrú linn tuiscint a fháil orainn féin mar shochaí, is féidir léi míniú dúinn céard a chiallaíonn sé a bheith i do dhuine, agus cuireann sé rud iontach treascrach ar fáil dúinn - an pléisiúr," a dúirt an tUasal Moylan freisin.
 
Lean sí ar aghaidh ag rá, "Is tionscnamh spreagúil luachmhar é seo agus tagann sé ag tráth ina bhfuil dea-scéalta agus muinín ríthábhachtach, go háirithe maidir le leanaí agus daoine óga. Leis an Laureate, agus tacaíocht fhoriomlán na Comhairle Ealaíon don litríocht do leanaí, táimid ag obair i dtreo is go mbeidh níos mó leanaí ag léamh, agus ag léamh ábhar níos dúshlánaí."
 
Ag labhairt faoina post nua, dúirt Siobhán Parkinson, "Tá ríméad orm agus is mór an onóir dom gur mise a roghnaíodh le bheith mar chéad Laureate na nÓg. Creidim go leagann litríocht do leanaí síos an bhunsraith do shaol samhlaíoch pobail, agus go bhfuil gach leanbh i dteideal rochtain a bheith acu ar thearmann léitheoireachta -- leabharlann le líon mór leabhar, faoi riarachán maith, ina scoil agus ina bpobal."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)