13 Iúil 2010: Deimhníonn tuairisc nua gurb iad na healaíona an caitheamh aimsire is fearr le daoine in Éirinn

Téann formhór de mhuintir na hÉireann chuig imeacht ealaíon uair amháin sa bhliain ar a laghad, agus is drámaí, taispeántais ealaíne agus ceolchoirmeacha ceoil chlasaicigh na rudaí is mó a mbíonn tóir orthu i ngach cearn den tír. Sin dar le taighde a fhoilseofar an tseachtain seo.

Ina theannta sin, tuairiscíonn breis is 1.2 milliún duine go mbíonn siad rannpháirteach i ngníomhaíochtaí ealaíonta nó cruthaitheacha, cosúil le líníocht, péintéireacht, taibh-ealaíona nó uirlis cheoil a sheinm.

Deimhníonn an tuairisc staidéir a rinneadh roimhe seo ina dtaispeántar gurb iad na healaíona an caitheamh aimsire is mó atá ag daoine in Éirinn. Rinne an Chomhairle Ealaíon coimisiúnú ar an tuairisc ag úsáid sonraí ón Target Group Index, an staidéar is mó a fhéachann ar iompar tomhaltóirí in Éirinn gach bliain.

Taispeánann an tuairisc gur fhreastail 66 faoin gcéad den daonra fásta, nó thart ar 2.3 milliún duine ar imeacht ealaíon, agus astu sin d’fhreastail 1.8 milliún ar imeacht uair amháin sa bhliain nó níos mó. Is ionann tríd is tríd próifíl aoise na ndaoine a fhreastalaíonn agus an daonra fásta trí chéile, rud a léiríonn go bhfreastalaíonn daoine óga ar imeachtaí ealaíon go minic, ach go bhfuil bearna bheag ann ó thaobh inscne de.

Tá an tuairisc á foilsiú ag Lucht Féachana na nEalaíon, comhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíon agus Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill. Tugtar léargas déimeagrafach riachtanach inti ar mar a fhreastalaítear ar imeachtaí ealaíon ar fud na tíre, agus is fiú go mór an tuairisc don Chomhairle Ealaíon. Bainfidh eagraíochtaí ealaíon ar fud na tíre leas aisti freisin, ag úsáid na faisnéise chun a gcuid straitéisí margaíochta a threorú.

Tá sé i gceist ag Lucht Féachana na nEalaíon sonraí nuashonraithe a fhoilsiú go rialta. Tógtar an tuairisc is déanaí ó shuirbhé TGI 2008-09, agus tá figiúirí glan nua, ó shuirbhé 2009-2010, le bheith amuigh sna míonna seo amach romhainn.

Tá an tuairisc iomlán ar fáil ar shuíomh Gréasáin Lucht Féachana na nEalaíon: www.artsaudiences.ie

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)