25 Iúil 2010: Timpeall €19 milliún ag teacht go Gaillimh de bharr na Féile Ealaíon

Is cosúil go mbeidh an rath céanna ar Fhéile Ealaíon 2010 na Gaillimhe agus a bhí ar ócáid na bliana seo caite, agus í ar tí anois €19 milliún a chur ar fáil do gheilleagar na háite, a dúirt an Chomhairle Ealaíon agus an fhéile á dúnadh tráthnóna Dé Sathairn.

Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, gurb iontach an sampla í Féile Ealaíon na Gaillimhe den chaoi a gcuireann na healaíona le geilleagar na hÉireann ó thaobh airgeadais.  Soláthraíonn an Chomhairle Ealaíon maoiniú ionann is €500,000 don ócáid agus breis agus €2.5 milliún do na healaíona i nGaillimh gach bliain.

"Is í Féile Ealaíon na Gaillimhe an ócáid is suaitheanta ar fhéilire cultúir na Gaillimhe agus is í féile na bliana 2010 a chuir an borradh is corraithí agus is mó samhlaíocht faoi na healaíona fós," arsa Iníon Moylan.

"Is mór ag an gComhairle Ealaíon an bhaint atá aici le hócáid atá chomh tábhachtach sin maidir leis an infheistíocht eacnamaíoch agus le cruthú na fostaíochta.   Tá gliondar orainn go bhfuilimid i riocht cúnamh airgid a thabhairt don ócáid agus do na tionscnaimh eile sna healaíona a bhíonn á reáchtáil i nGaillimh gach bliain," a dúirt sí.

"Tá tábhacht gan teorainn ag na healaíona maidir leis an saol eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha san Iarthar agus ar fud na hÉireann," a dúirt Iníon Moylan.

Ó 12 Iúil go dtí 25 Iúil a reáchtáladh Féile Ealaíon na Gaillimhe, agus tar éis di 32 bhliain a chur di is ócáid bhunúsach í chun ealaíona na hÉireann agus tíortha eile a chur ar taispeáint agus í seanbhunaithe anois mar cheann de phríomhfhéilte ealaíon na tíre.  Bíonn breis agus 150,000 ag freastal ar an bhFéile in aghaidh na bliana, agus scríbhneoirí, ealaíontóirí, taibheoirí agus ceoltóirí i mbun téatair, seónna, ealaíne sráide, ceoil, coiméide agus litríochta le coicís éachtach gníomhaíochta agus ceiliúrtha cultúir a chur ar fáil.

Bhí an rath arís ar Fhéile Ealaíon na Gaillimhe i mbliana, agus dar leis na eagraithe, agus iad ag meas dhíolachán na dticéad agus an tinrimh ar ócáidí ar fud na cathrach, gurb ionann an éifeacht eacnamaíoch a bheidh aici agus na €19 milliún atá áirithe ag na staidéir ar ócáid 2009.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)