22 Márta 2010: Scéim camchuairte agus scaipthe saothair - 2010

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon scéim nua a fhógairt a thabharfaidh tacaíocht do chamchuairteanna agus scaipeadh saothair i ngach disciplín ealaíne. Is é príomhchuspóir na scéime ná cinntiú go mbeidh rochtain ag lucht féachana ar fud na tíre ar imeachtaí ealaíne ardchaighdeáin.

Cé go bhfuil sé mar aidhm le scéim 2010 tacaíocht a thabhairt do chamchuairteanna agus scaipeadh saothair a dhéanfar in 2010 (nó a chuirfear tús leo ar a laghad in 2010), fógróidh an Chomhairle Ealaíon scéim leanúnach go luath chun tacú le camchuairteanna agus le scaipeadh saothair i rith na tréimhse 2011-2015. Mar sin moltar dóibh siúd ar mhaith leo iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú le haghaidh gníomhaíochta atá sceidealaithe le tarlú le linn 2011 agus ina dhiaidh fanacht leis an bhfógra faoi thuilleadh sonraí a chuirfear ar fáil roimh dheireadh Aibreán 2010. Táthar go súil gur ag tús Iúil 2010 a bheidh an spriocdháta le haghaidh iarratas ar an gcéad bhabhta den scéim leanúnach.

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná 5:30 i.n. Déardaoin an 15 Aibreán 2010. Táthar ag súil go gcuirfear iarratasóirí ar an eolas maidir le toradh a gcuid iarratas roimh dheireadh Bhealtaine 2010.

Íoslódáil na Nótaí Treorach agus Sampla den Fhoirm Iarratais

Táthar ag glacadh le hiarratas ar an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair ó eagraíochtaí, ó dhaoine aonair agus ó chineálacha éagsúla líonraí / cuibhreannas. Cuirfear fáilte ar leith roimh iarratais ó líonraí, ó chuibhreannais nó ó chomhghrúpaí láithreoirí eile, go háirithe nuair is léir go bhfuil mórchuid comhoibrithe i gceist leis an léiritheoir nó leis na healaíontóirí. Tá iarratasóirí atá ag fáil maoinithe ón gComhairle Ealaíon i dteideal iarratas a dhéanamh, ar choinníoll gur léir go bhfuil an ghníomhaíocht camchuairte nó scaipthe a bhfuil maoiniú á lorg di sa bhreis ar na gníomhaíochtaí sin ar cuireadh maoiniú ón gComhairle Ealaíon ar fáil dóibh cheana féin. 

Ní mór iarratais a chur isteach ar líne. Beidh córas ar líne chun foirmeacha iarratais a chur isteach ar fáil agus fógrófar gach eolas ar an 22 Márta.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)