31 Márta 2010: Daoine óga réidh le beocht a chur i bhfoirgnimh thréigthe agus ealaíon a chruthú iontu

Tá daoine óga meáite ar fhoirgnimh thréigthe nach bhfuil in úsáid a athrú isteach in ionaid chultúrtha bhríomhara - má thugann NAMA agus na húdaráis áitiúla an spás agus an deis dóibh sin a dhéanamh.

Tháinig an smaoineamh chun cinn ag chéad fhóram ealaíon na n-óg de chuid na Comhairle Ealaíon, áit ar bhailigh 60 duine óg ó cheann ceann na tíre le chéile i mBaile Átha Cliath. Dúirt siad dá mbeadh an deis acu, go mbeadh daoine óga in ann seilbh a ghlacadh ar fhoirgnimh timpeall na tíre ar fad atá fágtha folamh agus ionaid taispeántais spreagúla a dhéanamh díobh, chomh maith le spásanna cleachtaidh, seiteanna scannáin agus stiúideonna ealaíontóirí.

I measc an tslua bhí daoine óga ó cheann ceann na tíre agus ról gníomhach acu thar an deireadh seachtaine ar fad, ag glacadh páirte go fuinniúil i ndíospóireachtaí agus i gcomhphlé.

Dar leis na rannpháirtithe, a bhí idir 15 agus 24 bliain d’aois, bhí siad ag iarraidh ar ghníomhaireachtaí cosúil leis an gComhairle Ealaíon "coistí comhairleacha na n-óg" dá gcuid féin a bhunú lena gcruthaitheacht a chothú. Chiallódh a leithéid de thionscnaíocht laistigh d’eagraíochtaí Stáit go mbeadh daoine óga in ann seasamh a ghlacadh iad féin, a gcuid smaointe ar thograí agus ar bheartais chultúrtha a chur ar aghaidh, seachas daoine fásta a bheith ag déanamh ionadaíochta orthu i gcónaí.

Dúirt toscairí ó Chill Mhantáin, Aontroim, Dún na nGall, Muineachán, Sligeach, Gaillimh, Luimneach, Corcaigh, Port Láirge, Loch Garman, an Iarmhí, Laois, Lú agus codanna éagsúla do Bhaile Átha Cliath go raibh siad chun cumann náisiúnta d’ealaíona na n-óg a bhunú le tuilleadh deiseanna a chruthú chun go dtiocfaidh tallann nua chun cinn. Tharla siad seo a leanas mar thoradh ar an ócáid:

Art-Youth-Culture: FYI, sraith ceardlanna bunaithe ar na healaíona, comhphlé agus cruinnithe idir daoine óga agus lucht déanta beartas i Filmbase, Exchange Dublin agus san Oifig Chathartha ar Ché an Adhmaid, Baile Átha Cliath. Ní fada go raibh beocht le brath sa slua a d’eagraigh an Chomhairle Ealaíon le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach, riartha ag Léargas tríd an gclár An Óige i mBun Gnímh. Chuaigh na físealaíontóirí óga chun na sráide, sheinn ceoltóirí le meascán de chorn Francach, dordveidhil, giotár leictreach agus tuilleadh, rinneadh "tweeting" ar smaointe faoi na healaíona agus faoi bheartais chultúrtha agus baineadh úsáid astu le blaganna a nuashonrú.

Dúirt Gaye Tanham, Ceann Daoine Óga, Páistí agus Oideachais sa Chomhairle Ealaíon gur éirigh go hiontach leis an deireadh seachtaine, áit ar tugadh deis labhartha don 15 faoin gcéad de shaoránacht na hÉireann idir 15 agus 24 bliain d’aois ar bhealach díreach gan fasach. Tá 35 faoin gcéad de dhaonra na hÉireann idir 0 - 24 bliain d’aois (figiúirí POS 2006).

Dúirt sí gur "Deis iontach a bhí in FYI le solas a chaitheamh ar an gcúnamh tábhachtach a thugann daoine óga do na healaíona agus don saol cultúrtha, chomh maith le héisteacht le smaointe, dearcaí agus eispéiris na n-óg ó chúlraí éagsúla a ghlac páirt san ócáid".

"Thug sé deis dúinn machnamh a dhéanamh ar cheird agus ar chleachtadh an cheadaithe, ar éisteacht agus aistriú cumhachta chuig daoine óga i bpróisis cheaptha beartais áit a bhfuil éifeacht ag na próisis seo ar eispéireas ealaíon agus saol cultúrtha na n-óg. Cinnte tá ré nua tosaithe i rannpháirtíocht na n-óg in Éirinn." a dúirt Gaye Tanham.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)