04 Márta 2010: Seisiúin Eolais faoi dhámhachtain do thionscadal téatair 2010

Is é cuspóir na seisiún eolais seo ná deis a thabhairt dóibh siúd ar spéis leo an scéal bualadh le foireann na Comhairle Ealaíon chun cuspóir agus tosaíochtaí na Dámhachtana do Thionscadal Téatair a phlé leo agus chun faisnéis teicniúil a fháil faoin bpróiseas iarratais.

Beidh ceithre sheisiún ann.

Baile Átha Cliath
TitleTitleTitleTitle
ContentContentContentContent
ContentContentContentContent
ContentContentContentContent
ContentContentContentContent

Baile Átha Cliath 8 Márta 14.30-16.30 Beár Amharclann na Mainistreach
Corcaigh 10 Márta 11.00-13.00 Áras an Iontaobhais Shibhialta (Civic Trust House), 50 Cé Pope
Gaillimh 15 Márta 11.00-13.00 Nun’s Island Theatre
Luimneach 16 Márta 11.00-13.00 Ionad lasmuigh de láthair Belltable ag 36, Sráid Shisil
Déileálfar leis na topaicí seo a leanas ag na seisiúin eolais:
. forléargas ar chuspóir agus ar thosaíochtaí na dámhachtana
. na trí shraith atá mar chuid den Dhámhachtain do Thionscadal Téatair: Forbairt, Cur i Láthair agus Léiriú
. faisnéis faoi iarratas a dhéanamh lena n-áirítear an córas nua ar líne
. ábhair thacaíochta
. botúin choitianta le seachaint
. an próiseas maidir le measúnú agus déanamh cinntí
. ceisteanna agus freagraí
Tugtar faoi deara go mbeidh áthas ar fhoireann na Comhairle Ealaíon ceisteanna ginearálta a fhreagairt ach nach mbeidh siad in ann comhrá mion a bheith acu le daoine faoi thionscadail faoi leith.
Seol ríomhphost chuig Christine O’Neill, le do thoil chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)