02 Feabhra 2010: Comhghairdeas ón gComhairle Ealaíon leo siúd a ainmníodh i gcomhair Oscar

Rinne Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Pat Moylan, comhghairdeas inniu leis na healaíontóirí Éireannacha ar ainmníodh a gcuid saothar i gcomhair na Academy Awards.

Ainmníodh Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty, faoi stiúir Nicky Phelan, arna léiriú ag Brown Bag Films, sa chatagóir ‘gearrscannáin bheochana’ agus ainmníodh The Secret of Kells, faoi stiúir Tomm Moore, arna léiriú ag Cartoon Saloon, sa chatagóir ‘príomhscannáin bheochana’. Fuair Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty maoiniú trí scéim Frameworks, comhthionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon, Bhord Scannán na hÉireann agus RTÉ. Fuair The Secret of Kells maoiniú ón gComhairle Ealaíon agus gan é ach ag tosú amach.

Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, "Is iontach an t-éacht é gur ainmníodh The Secret of Kells agus Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty agus tugann sé léargas ar an mbua cruthaitheach sin atá ag beochantóirí na hÉireann.   Is mór an spórt iad an dá scannán, tá siad déanta go hálainn agus is fiú aitheantas idirnáisiúnta a thabhairt dóibh.  Is cúis bhróid don Chomhairle Ealaíon an ról a bhí aici ag tacú leis na foirne cruthaitheacha a bhí ag obair ar na scannáin seo agus guíonn sí gach rath ar na daoine a bhí páirteach iontu ag searmanas na nOscar sa Mhárta."

Rinne an tUasal Moylan comhghairdeas freisin le Richie Baneham, beochantóir a rugadh in Éirinn agus a bhfuil ainmniúchán aige freisin sa chatagóir ‘Maisíochtaí Is Fearr’ as a chuid oibre ar Avatar, le Juanita Wilson agus James Flynn as an ainmniúchán a fuair siad sa chatagóir ‘Gearrscannán (Beoghníomhaíocht)’ as The Door, agus le Peter J. Devlin a fuair ainmniúchán sa chatagóir ‘Meascadh Fuaime’ as a chuid oibre ar Star Trek.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)