19 Márta 2010: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta le haghaidh Scéim Ensembles na nÓg

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ar an gcéad scéim eile de chuid Ensembles na nÓg ná 30 Aibreán 2010.

Táthar ag glacadh le hiarratais ar ghníomhaíochtaí a thosóidh idir 1 Iúil agus 31 Nollaig 2010 agus a bheidh críochnaithe faoi 30 Meitheamh 2011.  Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo ná tacú le grúpaí de dhaoine óga idir 12 agus 23 bliana d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú in aon cheann de na healaíona (m.sh. an sorcas, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannáin, ceol, drámaí, litríocht, na físealaíona, nó meascán ar bith de na hábhair sin).

Ní fhéadfaidh ach grúpaí/ensembles de thriúr nó níos mó iarratas a dhéanamh. Is í an dámhachtain is airde atá le fáil ná €10,000. 

Tuilleadh eolais

Tá gach eolas faoin dámhachtain seo, lena n-áirítear treoirlínte agus critéir iontrála, ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)